Foto: Maria Eddebo Persson

Härnösand stift har fått en ny präst

I söndags vigdes Christin Bostedt till tjänst i Svenska kyrkan vid en högtidlig och stämningsfull gudstjänst i Härnösands domkyrka som leddes av biskop Eva Nordung Byström.

Christin Bostedt tog sin examen i domkapitlet på lördagen och på söndagens gudstjänst avlade hon sina prästlöften och välsignades. Hon stod lugn och allvarsam när biskop Eva Nordung Byström gav henne uppdraget att arbeta i kyrkan. 
– Åt dig, ska nu anförtros uppdraget att vara präst. Möt dina medmänniskor med varsamhet och aktning. Sök Guds viljas väg tillsammans med dem och sträva efter att låta tro, lära och liv bli ett, sade biskopen.

Christin Bostedt är uppväxt i Sundsvall och började sina studier till präst ganska snart efter gymnasiet. Nu har hon klarat sin examen och det är dags att börja arbeta.
– Det ser jag jättemycket fram emot, med både stor spänning och stort allvar. Det har varit en lång längtan, säger Christin Bostedt.

Hennes längtan formades redan i barndomen.
– Trots att jag inte växte upp i en religiös familj upplevde jag en stark känsla av Guds närvaro. Jag skrev böner och sjöng sånger om Gud, och det var inget som formades av min omgivning utan det var en högst personlig Gudserfarenhet som jag burit med mig minnet av, säger hon.

Under gudstjänsten predikade biskop Eva Nordung Byström över evangelietexten som handlar om en officier som kommer till Jesus för att få sin tjänare botad från förlamning och officerens tro på Jesus.
– Det centrala i dagens evangelietext är att officeren inser att det inte handlar om hans egen förmåga att tro utan om den tro som finns hos Jesus. När officeren inte ställer sin tro och sina tvivel i vägen för Jesus då tillåter han också det sammanhang som redan omsluter honom att bli den tro som också bär honom. Han bärs inte av sin egen förmåga utan tillåter sig bli buren av Jesu förmåga. Det är därför Jesus säger att han har en stark tro.
Så ja, det finns olika sorts tro. Vår egen som kämpar, tvivlar och aldrig räcker till och Guds som omsluter oss på alla sidor och bär oss i allt, genom allt, varje dag till tidens slut. Den tron kan vi inte åstadkomma, men vi kan ta emot den, lita på den och vila i den.

Biskop Eva avslutar sin predikan under vigningsgudstjänsten med att vända sig direkt till Christin: 
– Så Christin, gå ut i tjänst för Guds rike. Lev och verka i Guds mission. Gå med glädje och frimodighet. Sprid det glada och upprättande budskapet om trons gåva, Guds gränslösa kärlek och evigt omslutande sammanhang. Gör detta i vår kyrka, i vårt samhälle, i vår tid. För vår tid är också Guds tid. Ja, nu är Guds tid! Gud välsigne dig i din tjänst, säger biskop Eva Nordung Byström. 

Den nyvigda prästen lämnade domkyrkan tillsammans med biskopen, äldre kollegor och domprost Kent Nordin i en vacker procession. Från och med nu börjar jobbet på allvar.

Maria Eddebo Persson 
2018-01-21