Kyrkan aktiv under Härjedalen pride

På måndag startar Härjedalen Pride och Hedebygdens församling engagerar sig och bidrar med flera programpunkter under veckan.

- Det var en självklarhet för oss att vara med. Svenska kyrkan värnar om mäniskans lika värde och vi har sett ett behov av att arbeta med dessa frågor, säger Kjell Thuvall, kyrkoherde i Hedebygdens församling.

Hedebydens församling är med och anordnar tre föreläsningar i församlingsgården i Hede. Först ut är Annika Widén som på måndag har en föreläsning om våld och hur man bryter sig loss. Hon har även skrivit en bok på detta tema. På torsdag är det sedan dags för Olle Waller  att föreläsa. Han har de senaste 20 åren har arbetat som utbildare och sexualupplysare på enheten för sexualitet och hälsa inom Stockholms läns landsting. Mest känd är han nog ändå från TV-programmet Fråga Olle som han ledde i 14 år. Sista föreläsningen är på fredag och då kommer Göran Larsson att prata om att möta och bemöta svåra känslor hos sig själv, andra och i möte med det annorlunda.  Göran är präst, leg. psykoterapeut och Sankt Lukas-utbildad själavårdare.

Förutom föreläsningarna kommer även församlingen anordna drop in-vigslar i Hede kyrka och hela Prideveckan avslutas med en kärleksmässa också  i Hede kyrka.
- Hela mässan kommer att genomsyras av kärlekstemat. Jenny Michanek och delar av Cantilenakören från Östersund kommer att sjunga sånger om kärlek under gudstjänsten, säger Kjell Thuvall.

Pridefestivalen i Härjedalen pågår från den 17 augusti till den 23 augusti. Aktiviteter kommer också arrangeras i både Svegsbygdens och Tännäs-Ljusnedals församlingar under veckan.  Även på andra håll i stiftet har Svenska kyrkan engagerat sig på de lokala pridefestivalerna.

Maria Eddebo Persson
2015-08-13