Foto: Gustaf Helsing/Ikon

Här firas samernas nationaldag

Den 6 februari, på samernas nationaldag, är det öppet hus på stiftelsen Gaaltije i Östersund. På programmet står en föreläsning om Härnösands stifts inventering av samiska föremål i kyrkliga miljöer. Nationaldagen uppmärksammas även i flera av stiftets församlingar, med musikgudstjänster och kvällsandakter med sydsamisk prägel.

Projektledaren och kulturgeografen Marica Blind deltar i det öppna huset på Gaaltije. Hon kommer att berätta om sina fynd under sökandet efter samiska kyrkliga föremål. Efterforskningen i församlingarnas kyrkor, församlingshem, vindsförråd och andra byggnader inleddes förra året i Västernorrland. I höst har arbetet fortsatt i Jämtland. Allt med syfte att synliggöra samisk kultur och historia i Svenska kyrkan.

Öppet huset på Gaaltije Gaaltije pågår mellan klockan 13 och16. Under arrangemanget medverkar även Erika Unnes som berättar om den samiska tankesmedjan SamRus och Anna Kråik Åström som berättar om urfolksdeklarationen.

Firande i församlingarna

Samernas nationaldag, eller samefokets dag, kommer även att uppmärksammas i församlingar i stiftet. Här är några exempel för den som vill delta.

  • Ström-Alanäs församling bjuder in till aftonbön och konsert i Ströms kyrka klockan 19, musikern Lars-Erik Åhrén framför egna sånger på sydsamiska och svenska.
  • Åre församling firar dagen med svensksamisk gudstjänst i Storvallens fjällkapell klockan 19. Medverkar i gudstjänsten gör bland andra Tanja Nordfell med sång. 
  • I Östersund  är Stora kyrkan öppen mellan klockan 12-15 för ljuständning och en stunds egen andakt vid elden som kommer att brinna i koret. Klockan 18 anordnas en musikandakt med samiska inslag i musik, text och bön.
  • På Frösön uppmärksammas dagen i Hornsbergskyrkan med samisk musik och välsignelse under lunchbönen klockan 11:15. Efteråt serveras det viltskav intill en eld i foajén. Frösö, Sunne, Norderö församling deltar också i stiftelsen Gaaltijes öppna hus.
  • I Sydöstra Jämtlands pastorat firas samernas nationaldag med pilgrimsskidåkning, föreläsning och kvällsbön. Den gemensamma skidturen utgår från Prästbodarna med Arådalens kapell som mål. Kvällsprogrammet i kapellet börjar klockan 18 med föreläsning av historikern Ann Kristin Solsten, kvällsbön, musik och sång av Anders Nilsson och Hanna Waasara Larsson. (Föranmälan krävs.)
  • I Föllinge kyrka firas dagen med samisk gudstjänst klocka 12 Medverkande: Thomas Svedlund, Josefin Hallbeck.
  • I norra Ångermanland inväntas en kontraktsgudstjänst som firas på söndag den 11 februari i Örnsköldsviks kyrka. Då blir det samisk mässa med biskop Eva Nordung-Byström, Orrestaaren saemiesibrie (Örnsköldsviks sameförening) och jojk av Krister Stoor. Gudstjänsten firas gemensamt av alla församlingarna i Örnsköldsviks kontrakt.

Kajsa Åslin
2024-01-26