Händelserikt skogsår

Vid egendomsförvaltningen har 2020 varit ett händelserikt år med en stabil efterfrågan på virke, sjunkande inkomster från vind- och vattenkraft samt en finansiell marknad som präglats av kraftiga svängningar på börsen. Samtidigt har skogsbruket debatterats flitigt, främst med fokus på avverkningsmetoder.