Foto: Privat

Han har fokus på militär själavård

Pär-Jonas Odelberg är Västernorrlands regemente I21 nye regementspastor. En av hans viktigaste uppgifter i den nya rollen kommer att vara att lyssna och stötta, ge anställda och värnpliktiga själavård.

Han har arbetat som präst i 28 år. Just nu tjänstgör han i Sollefteå pastorat och 10 procent av den tiden kommer gå åt till att vara regementspastor. Förutom själavårdande uppgifter så kommer Pär-Jonas ansvara för militära gudstjänster (Korum) och vara med och lägga upp kris- och katastrofarbetet för regementet. Han kommer också vara med militärerna i fält. 
– Militärerna värdesätter den här kompetensen och det känns väldigt roligt. Jag ska vandra med dem och vara en del av deras vardag, säger Pär-Jonas Odelberg.

Många av de värnpliktiga befinner sig i en ålder då man funderar mycket över livet, vad man ska jobba med och vad ska man göra i framtiden. Vänner och familj bor oftast någon annanstans. Man bär på många tankar på sin fritid. Där kommer Pär-Jonas fylla en viktig funktion med sina samtal.
– Jag finns tillgänglig för alla på regementet oavsett vad man har för tro. Att öka alla individers mentala hälsa, så de kan verka i sina arbeten och utföra sina uppgifter, såväl i krig som fred är min uppgift. Som präst har jag absolut tystnadsplikt, vilket kan vara skönt att veta. Mig kan du komma till och veta att allting stannar där, säger Pär-Jonas Odelberg.

Det pågår ett arbete med att rusta upp försvaret. Det senaste året har den militära verksamheten ökat och då har även intresset för att samarbeta med Svenska kyrkan blivit större. Nya I21 invigdes för två veckor sedan och då var Pär-Jonas med vid ceremonin där både överbefälhavare Micael Bygdén och prins Carl-Philip deltog. 
– Det kändes fantastiskt att stå där på invigningen och veta att vi stod där för 20 år sedan och sörjde att I21 lades ner. Det betyder jättemycket för de äldre militärerna i Sollefteå att regementet nu åter är i bruk. Det var också fint att se att ÖB och prinsen prioriterade att närvara vid det här tillfället, säger Pär-Jonas Odelberg.

Maria Eddebo Persson
2022-01-27

 

Bildtext: ÖB Micael Bydén, stabschef I21 Urban Häggström, regementspastor Pär-Jonas Odelberg, domprost Kent Nordin samt regementschef I21 Jonas Karlsson.