Foto: Kerstin Stickler

Hållbart byggande

Marby gamla kyrka, i en sluttning mot Storsjön i Västra Storsjöbygdens församling, väcker känslor bland historiker och byggnadsvårdare. 

I samband med att spåntaket renoverades hösten 2022, upptäcktes att taket på kyrkan från 1500-talet, bars upp av plankor från en ännu äldre byggnad. Det anses troligt att det fanns en träkyrka på platsen, byggd under tidig medeltid, och att virke från den har återanvänts. Fyndet under takspånet kan vara resterna av den äldsta kända kyrkan i Norrland.

Sommartid brukar kyrkan vara öppen för besökare och då kan man få sig en kopp kaffe med dopp i sommarcaféet.

#heligahusihärnösandsstift 

Läs mer om Marby gamla kyrka på Härnösands stifts medeltidswebb