Gud, vi ber, hjälp oss att ge varandra mod och stöd

Tänd ett böneljus och be med biskop Eva Nordung Byströms ord i en orolig tid:

Gud, i tider av oro, ge oss sinnesro,
I vår otrygghet, omslut oss med trygghet.
Lugna vår rädsla, stilla våra stormar,
håll vårt hjärta och ge oss din frid.
Bevara oss från att tappa hopp och besinning
och hjälp oss att ge varandra mod och stöd.

I dina händer lägger vi alla människor i vårt samhälle och vår värld som just nu kämpar för sina liv.
Vi ber nu särskilt för den som är svårt sjuk och för de som tyngs av oro och sorg för sina nära och kära.
Vi överlämnar oss själva och de som vi nu nämner vid namn i dina händer ...

Så vi ber också för den som saknar hem och mat,
för människor på flykt undan krig och terror.
Påminn oss om vårt ansvar för våra medmänniskor
och den värld och skapelse du gett oss att förvalta.
Styrk oss och ge oss mod i kampen för det goda och rätta.
Fyll oss med din kärlek och din heliga Andes kraft.
Välsigna och bevara oss.
Om detta ber vi i Jesu namn.
Amen