Global bönedag med anledning av coronapandemin

Torsdag 14 maj förenas människor med olika tro och tradition i bön för mänskligheten. Initiativet kommer från påve Franciskus och storimamen av Al-Azhar, Ahmed al-Tayyeb. Lutherska Världsförbundet och Kyrkornas Världsråd har anslutit sig till den gemensamma bönedagen. Här finns bönen från Lutherska Världsförbundet om förbarmande, hopp och tröst i en tid när coronaviruset sprider sig över jorden.

O Gud, vår Helare, förbarma dig över hela mänsklighetens familj, som är i kaos och tyngs av sjukdom och rädsla. Hör vårt rop, O Gud,
Lyssna till vår bön.

Kom till vår hjälp, nu när coronaviruset sprider sig över jorden. Bota de sjuka, stöd deras familjer och vänner och skydda dem från smittan. Hör vårt rop, O Gud,
Lyssna till vår bön.

Ge oss kärlekens och självdisciplinens ande, så att vi gemensamt kan arbeta för att begränsa och bekämpa coronaviruset. Hör vårt rop, O Gud,
Lyssna till vår bön.

Gör oss vaksamma och uppmärksamma i förebyggandet och bekämpandet av alla sjukdomar, – malaria, dengue, hiv & aids och andra [kan nämnas högt eller i tystnad] –… som skapar lidande och leder till många människors död. Hör vårt rop, O Gud,
Lyssna till vår bön.

Bota den självcentrering och likgiltighet som får oss att bara bli oroliga när viruset hotar oss själva. Öppna vägar bortom den tystnad och rädsla som alltför lätt ignorerar vår nästa. Hör vårt rop, O Gud.
Lyssna till vår bön.

Styrk och uppmuntra alla som arbetar i vård och omsorg: omsorgspersonal, undersköterskor och sjuksköterskor, läkare, ambulanspersonal och administratörer, ja, alla som åtagit sig att ta hand om de sjuka och deras familjer. Hör vårt rop, O Gud.
Lyssna till vår bön.

Ge inspiration, insikt och hopp till alla forskare som arbetar för att utveckla ett vaccin. Hör vårt rop, O Gud.
Lyssna till vår bön.

Styrk alla arbetare och företagare som förlorar sina inkomster till följd av utegångsförbud, karantän, social distansering, stängda gränser och andra restriktioner. Beskydda alla som måste resa. Hör vårt rop, O Gud.
Lyssna till vår bön.

Vägled nationernas ledare, så att de talar sanning, stoppar spridandet av desinformation och handlar rättvist, så att hela din mänskliga familj kan få bot och läkedom. Hör vårt rop, O Gud.
Lyssna till vår bön.

Hela vår värld, hela våra kroppar, stärk våra hjärtan och tankar och ge oss hopp och frid mitt i oron. Hör vårt rop, O Gud.
Lyssna till vår bön.

Ta alla som har dött och kommer att dö idag i din ömma famn. Trösta deras kära i deras förtvivlan. Hör vårt rop, O Gud.
Lyssna till vår bön.

Tänk på din mänskliga familj och hela din skapelse i din kärlek.
Amen.

(Översättning från engelska: Maria Klasson Sundin, stiftsadjunkt Luleå stift)