Foto: Pixabay

Ges på förfrågan

Stiftet anordnar vissa kurser och arrangemang på förfrågan. Här hittar du information om dem

En kvinnlig präst håller upp en bebis som precis har döpts.

Delta i Härnösands stifts dopsatsning

Härnösands stifts dopsatsning erbjuds till församlingar och pastorat löpande under året. Utbildningen innebär att hela arbetslaget samlas till två heldagar för att stärka alla medarbetare till att våga, vilja och kunna prata dop med varandra och med församlingsborna.

Två män fotograferade ovanifrån sitter i en soffa med varsin tidning.

Kommunikation som mission

Arbetslagsutbildningen ”Kommunikation som mission” erbjuds nu till församlingar och pastorat i Härnösand stift med start 2024. Utbildningen går ut på att ni i er församling/pastorat ska få en gemensam bild av kommunikationsarbetet i dag, vad som behöver förändras och på vilket sätt samt utveckla församlingens/pastoratets praktiska förmåga. Förändring genom ökad kompetens, effektivitet och samverkan. 

Staplade högar med sydsamiska psalmböcker.

Sångworkshop med Saalmegærja, den sydsamiska psalmboken

Psalmsångsworkshop med Ewerth Richardsson som varit med och arbetat fram flera av de samiska psalmböckerna som finns i Svenska kyrkan