En man sitter vid ett skrivbord och arbetar i datorn.
Foto: Kristin Lidell /Ikon

Gemensamma administrativa system

Stiften erbjuder, tillsammans med nationell nivå, flera möjligheter när det gäller administrativ samverkan.

Det övergripande målet med att använda gemensamma system och arbetssätt, är att vi frigör resurser och sätter fokus på Svenska kyrkans grundläggande uppgift.

När antalet medlemmar minskar i Svenska kyrkan påverkar det våra intäkter. Därför behöver vi anpassa oss efter nya förutsättningar för att kunna behålla verksamheten som våra medlemmar och besökare känner igen sig i. Därför behöver vi bedriva en mer effektiv administration och samtidigt hålla minst lika hög kvalitet som idag.

Det klarar vi genom att vi hjälps vi åt med de gemensamma uppgifterna för att församlingar ska kunna fortsätta vara kyrka. Målet är att det ska finnas en infrastruktur inom Svenska kyrkan som finansieras gemensamt. Detta innefattar en gemensam it-plattform med nätverk av digitala verktyg, gemensam löneservice, gemensam ekonomiservice, dokument- och diariesystem samt elektroniskt arkiv. 

En gruppbild inomhus på Kyrkostyrelsen 2022–2025.

Bakgrund till Svenska kyrkans samverkan och digitalisering

Våren 2020 beslutade kyrkostyrelsen om en långsiktig strategi för Svenska kyrkans digitalisering och samverkan. Strategin ger uttryck för vad kyrkostyrelsen vill ska vara uppnått till år 2030. Här kan du fördjupa dig i bakgrunden och även sätta dig in i färdplanen.

En kvinnlig präst står i dörröppningen till en tegelkyrka.

Tjänsteportalen

I den här portalen får du en inblick i Svenska kyrkans digitala arbetsplats, som består av gemensam infrastruktur och gemensamma servicetjänster. Vårt mål är att minska sårbarheten, öka tryggheten och säkerheten samt frigöra resurser för att församlingar ska kunna fortsätta vara kyrka. Vill ni veta mer om tjänsterna eller kanske vilka tjänster som skulle underlätta arbetet just i er församling så kontakta ditt stift eller funktionen för samverkan och digitalisering.