Att bli diakon

Här kan du läsa mer om de steg du ska igenom innan du är färdig diakon. Pdf finns att ladda ner.

I kyrkan brukar vi beskriva de funderingarna och den längtan som en kallelse. Den kallelsen som du bär på kan kallas för den ”inre” kallelsen. När du känner på det sättet så ta kontakt med den på Härnösands stiftskansli som jobbar just med rekrytering av diakoner. Du hittar kontaktuppgifterna på baksidan av den här foldern. Ni kommer överens om en tid då ni träffas så att du får veta mer om en eventuell väg till diakonyrket. 

Om du efter det samtalet känner att du vill fortsätta så träffas ni igen minst en gång till för att samtala om din tro, din upplevelse av att vara kallad, din bakgrund och ditt församlingsengagemang i Svenska kyrkan. För att sedan gå vidare på vägen till diakon behöver du också träffa vår biskop för ett samtal. 

Dessa samtal och andra utbildningsmoment som ska genomföras på vägen till att bli diakon utgör grunden för det som kyrkan kallar den ”yttre” kallelsen. Den inre kallelsen behöver matchas av den yttre som man kan beskriva som en lämplighetsprövning som görs av biskop och stift för att veta om någon har förutsättningar för att bli diakon i Svenska kyrkan. 

För att studera till diakon behöver du ha kapacitet och intresse för en utbildning på universitets- och högskolenivå, vara genuint intresserad av andra människor och villig att gå in i den ordning som just Svenska kyrkan utgör.  

Läs mer i bifogad folder och affisch.

Folder - diakon

Affisch - diakon