Foto: Magnus Aronsson

Framgång för Härnösands stift i årets fastekampanj

Årets fastekampanj blev en framgång i Härnösands stift och i hela landet. Härnösands stift samlade in 1 282 763 kronor vilket är mer än under fastekampanjen 2016.

12 av 13 stift ökade sitt insamlingsresultat.

Totalt samlades nära 34 miljoner kronor in till Svenska kyrkans internationella arbetes fastekampanj under perioden 26 februari till 9 april. Det är 1,5 miljoner kronor mer än förra året.
– Det känns väldigt bra att än en gång se ett ökat insamlingsresultat i våra kampanjer. Jag skulle vilja rikta ett stort tack till alla som engagerat sig och skänkt pengar, säger Claes Anckarman projektledare för fastekampanjen.

Insamlingsresultat per stift jämfört med förra året. 

 

Kasse med mat

Dela lika under samma himmel

Mat är en mänsklig rättighet, ändå går miljoner människor på jorden hungriga. Att dela med sig har aldrig varit viktigare. Act Svenska kyrkan arbetar med partner över hela världen för att främja en hållbar och rättvis matförsörjning.