Ett litet träkors och tre ljusstakar med tända ljus står på ett altare. I bakgrunden syns suddigt en församling med uppslagna böcker.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Församlingspraktik

Blivande diakoner, församlingspedagoger och präster ska göra församlingspraktik i totalt 8 veckor, uppdelat på två tillfällen. När det gäller kyrkomusiker, ta kontakt med stiftsmusikern för mer information.

Ett av syftena med församlingspraktik är att ge dig möjlighet att bredda din erfarenhet av att arbeta i församling. Därför utser stiftet handledare och praktikförsamling åt dig så att du får möjlighet att uppleva olika delar av Härnösands stift och olika slags församlingar. Du kan därför inte räkna med att göra dina praktikperioder inom ett begränsat geografiskt område. Detta är viktigt oavsett vad du studerar till.

För präst- och diakonstuderande görs den första praktikperioden som ett led i antagningsprocessen, alltså innan antagningskonferensen.

Vid församlingspraktik får du praktikarvode.