Foto: Maria Eddebo Persson

Församlingar tar hjälp av Harry Potter för att sprida kristen tro

I höst startar församlingarna i Timrå kommun en satsning på konfirmation med Harry Potter-tema. De kommer att använda sig av berättelserna om Harry Potter för att de unga ska lära sig mer om den kristna tron.

– I dag är det många unga som inte har någon relation till bibelberättelserna, men de är väl insatta i Harry Potter och då är han ett bra verktyg för att få de unga att förstå bibeln. I Harry Potter-böckerna finns kampen mellan det onda och det goda, men också berättelser som skulle kunna vara hämtade ur bibeln, som till exempel när Harrys mamma ger sitt eget liv för att rädda honom, säger Anna Westerholm, präst och konfirmationssamordnare i Timrå församling.

 Även människosynen i böckerna är ett bra diskussionsunderlag. I flera av böckerna pratar man om de som har rent trollkarlsblod och de som är halvblod eller mugglare (vanliga människor utan magiska färdigheter).
– Där kan man ta upp en diskussion om främlingsfientlighet, Hitler och nazister och prata om värderingar och vad kyrkan står för, säger Anna Westerholm.

Timrå församlings marodörkarta. Foto: Maria Eddebo Persson

Församlingarna kommer att ha tre varianter av konfirmation under hösten och våren. Två grupper som har veckoläsning under året och en grupp sommarkonfirmander som går ett intensivläger under sommaren. Alla med Harry Potter-tema.
Hur kom ni på idén med Harry Potter?
– Vi skulle förändra vårt konfirmandarbete och vi är tre Harry Potter-nördar som jobbar här. Temat kändes naturligt och att det finns gott om material i böckerna för att få unga människor att fundera på vilka val de gör i sitt vardagsliv och vilken plats de har i världen, säger Lenitha Jalonen, församlingspedagog i Timrå församling.
Behöver man kunna en massa om Harry Potter för att gå i era konfirmationsgrupper?
– Nej det behöver man inte. Vi har inga förkunskapskrav, men det är bra om man sett Harry Potterfilmerna innan så att man har ett hum om vad det handlar om, säger Anna Westerholm.

Om man kan sin Harry Potter historia känner man även till Marodörkartan. Det är en karta som visar hela Hogwarts (trollkarlsskolan) samt små prickar med namn på alla personer som vistas i huset. Prickarna som rör sig i takt med att personerna förflyttar sig. Givetvis kommer Marodörkartan även finnas med under konfirmationstiden.
–Vi använder den som en orienteringskarta över vad vi ska prata om över året, säger Anna Westerholm.

Precis som vid all annan konfirmandläsning kommer de här konfirmanderna i att delta i den ordinarie församlingsverksamheten, som till exempel soppluncher eller kyrkis, delta i ett antal förutbestämda gudstjänster och åka på läger.

Maria Eddebo Persson
2018-08-14