Foto: Pixabay

Församlingar firar finsk självständighet

I år fyller det självständiga Finland hundra år. Den 6 december firas det stort i Finland, men även församlingar här i Härnösands stift är med och jubilerar. Sundsvalls och Örnsköldsviks församling är två av dem som uppmärksammar 100-års firandet.

– Vi vill uppmärksamma självständighetens hundraårsfest, så vi har satt ihop ett extra festligt program i Örnsköldsviks kyrka med fanborg, högtidstal, föredrag, körsång, musik i finsk anda med dragspel samt andakt och tårtkalas i församlingshemmet, säger Carola Sjölind Westin, präst i Örnsköldsviks församling och ansvarig för det sverige-finska arbetet i kontraktet. 

Både Örnsköldsvik och Sundsvall är orter där det bor många finsktalande. Den finsktalande nationella minoritetsgruppen i Sverige, Sverigefinnar, uppskattas till mellan 300 000 och 550 000 personer, varav 210 000 till 260 000 är finsktalande. Som en följd av att det finns många finsktalande i både Örnsköldsviks och Sundsvalls församlingar har det känts viktigt att främja kristen tro och församlingsliv hos dem med finsk bakgrund eller anknytning.

I Sundsvall firas Finlands självständighetsdag med gudstjänst i Skönsmons kyrka och fest på finska föreningen.

Den finska självständigheten fullbordades den 6 december 1917 genom att Finlands lantdag godkände självständighetsdeklarationen och då blev Finland självständigt från Ryssland. Staten uppkom på det finska folkets eget initiativ och som en följd av långsiktigt arbete. Innan landet blev självständigt var Finland ett storfurstendöme i det ryska kejsardömet i drygt hundra år (1809-1917), och före det en del av Sverige i flera hundra år. Men det var ingen fredlig självständighet från början. Fyra blodiga krig följde innan landet kunde byggas upp på nytt i en tid av fredsvillkor och ny politik.

Hasse Svens, SVT:s mångårige utrikeskorrespondent, har gjort en dokumentär och träffat tolv finländare som är mellan 100 och 107 år. De har alla upplevt och minns Finlands fyra blodiga krig. För vem kan bättre berätta om Finlands 100 självständiga år än de som varit med under landets hela existens?
Se dokumentären här.

Sverigefinskt arbete

Sverigefinskt församlingsarbete är Svenska kyrkans egen verksamhet. Den bedrivs huvudsakligen på finska, men är delvis även tvåspråkig. Syftet är att främja kristen tro och församlingsliv hos dem med finsk bakgrund eller anknytning.

Nationellt projekt för att utforska finsk identitet

I år, samtidigt som Finland firar 100 år av självständighet, har Svenska kyrkan drivit ett nationellt projekt med 15 deltagare. Hälften ungdomar i åldern 15 till 25 år med sverigefinsk och tornedalsk bakgrund som utforskat sina identiteter och hälften församlingsarbetare. Satsningen ”Tro, hopp och drömmar” vänder sig till andra och tredje generationen i Sveriges största minoritetsgrupp som omfattar drygt en halv miljon människor. Arbetet, som pågått hela året, har letts av Kai Latvalehto.
– Till skillnad mot första generationens sverigefinländare så är ju de yngre generationerna uppväxta med lika bra svenska som om det vore ett modersmål. Den finska bakgrunden präglar på olika sätt, men för många är det något man har kvar att utforska djupare, säger Kai Latvalehto, projektledare för Tro, hopp och drömmar.

Deltagarna i projektet utbildas till mentorer och tar fram olika former av inspirationsmaterial. Deras uppgift blir sedan att hjälpa Svenska kyrkans församlingar att stärka sitt arbete bland den sverigefinska befolkningen. Till projektet har också flera kulturskapare med minoritetsbakgrund knutits, musikern Love Antell och skådespelaren Tanja Lorentzon är två av dem.
– Unga minoriteter har rätt till sitt språk och rätt till inflytande. Det här projektet stärker medvetenheten om det och skapar nätverk som varar livet ut, säger Kai Latvalehto.