För dig som har rösträtt

Här samlas den interna information om biskopsvalet, det vill säga allt som skickats ut till pastorat/församlingar eller direkt till personer som har rösträtt i biskopsvalet och till deras ersättare (uppdaterad 240402).

Informationskanaler för biskopsvalet
Brev till röstberättigade och ersättare

Medelpads kontrakt
Kallelse till valomgång 1
Information till ersättare 

Kallelse till valomgång 2
Information till ersättare

Ådalens kontrakt
Kallelse till valomgång 1
Information till ersättare

Örnsköldsviks kontrakt
Kallelse till valomgång 1
Information till ersättare

Södra Jämtland-Härjedalens kontrakt
Kallelse till valomgång 1
Information till ersättare

Norra Jämtlands kontrakt
Kallelse till valomgång1 
Information till ersättare

Sttiftsstyrelsen och domkapitlet
Kallelse till valomgång 1

--------------

Till präster, diakoner, elektorer

240209: Kallelse till nomineringsvalet

Till ersättare för elektorer
240209: Information om nomineringsvalet

Till pastorat/församlingar och kyrkoherdar
230508: Information om biskopsvalet 2024
- bilaga 1, fördelning av elektorer 
- bilaga 2, tidsplan för biskopsvalet