Foto: Maria Eddebo Persson

Ytterlännäs nya kyrka får en ansiktslyftning

Det råder febril verksamhet i källaren på Styrnäs församlingshem där kyrkogårdsarbetaren Mattias Persson målar kyrkfönster från Ytterlännäs nya kyrka. "Jag har ett varierat arbete och det är skönt", säger Mattias Persson.

Mattias Persson är en mångsysslare som under vinterhalvåret ägnar sig åt underhållsarbete av kyrkorna och på somrarna är ute på kyrkogårdarna och klipper gräs och rensar ogräs. Just nu renoverar han fönster från Ytterlännäs nya kyrka.

I rummet där Mattias arbetar ligger ett och ett halvt kyrkfönster utbrett i olika sektioner. Arbetet med ett fönster tar ungefär 1, 5 månad. Först ska fönstret tas ner och forslas till församlingshemmet. Sedan måste glasen tas ur och hela ramen skrapas rent från färg. Träramarna oljas först och målas sedan med tre lager linoljefärg. Mellan varje lager färg måste han vänta ett par dagar eftersom färgen torkar så långsamt. Hörnjärnen från fönstren ska tas bort, slipas och målas med rostskydd innan de sätts tillbaka. Till sist putsas fönstren med fönsterputs innan de sätts tillbaka i ramarna och eventuella trasiga glas byts ut.
– De är verkligen jättesmutsiga nu och efter att fönstren är i hopsatta kommer vi ju inte kunna putsa insidan förrän nästa gång vi tar ner dem för att måla, så det är bäst att passa på. Det kanske kommer in lite mer ljus i kyrkan nu, säger Mattias Persson och skrattar.

För några år sedan gick kyrkvaktmästarna och kyrkogårdsarbetarna i dåvarande Ådalsbygdens pastorat byggnadsvårdsutbildningar som Härnösands stift anordnade. De syftade till att kyrkogårdspersonalen skulle kunna göra en del av renoveringsarbetet själva i stället för att hyra in konsulter.
– Tanken är väl att det ska bli billigare när vi gör det själva, säger Mattias Persson

Ådalsbygdens pastorat var en av de första att utnyttja sina nyvunna kunskaper. De har redan renoverat fönstren på Bjärtrå kyrka och Dals kyrka. Till renoveringen av Ytterlännäs nya kyrka har pastoratet sökt och fått kyrkoantikvarisk ersättning. De får 50 procent av kostnaden betald upp till 684 000 kronor.

Under vintertid är det totalt 6 kyrkvaktmästare och kyrkogårdsarbetare som arbetar med att renovera kyrkans fönster. Då har de mer tid till underhållsarbete. På sommaren behövs vaktmästarna på kyrkogårdarna. Arbetet med Ytterlännäs nya kyrka startade i februari och beräknas vara klar någon gång i september.

Maria Eddebo Persson
2019-05-24