Foto: Gustaf Hellsing

Hela kyrkovalet är sluträknat

Det slutgiltiga resultatet för valet till kyrkofullmäktige är klart i alla församlingar/pastorat i Härnösands stift. Även resultatet för stiftsfullmäktige och kyrkomötet är nu sluträknat.

Det slutgiltiga resultatet för valet till kyrkofullmäktige, stiftsfullmäktige och kyrkomötet är nu sluträknat och publiceras här nedan.

Kyrkofullmäktige
Här kan du se det slutgiltiga resultatet för valet till kyrkofullmäktige i alla församlingar i Härnösnds stift.

Stiftsfullmäktige
Här kan du se det slutgiltiga resultatet för valet till stiftsfullmäktige i Härnösands stift.

Kyrkomötet
Här kan du se det slutgiltiga resultatet för valet till kyrkomötet.

Ledamöter från Härnösands stift
Och här kan du se fördelningen av de tio mandat som tillfallit Härnösands stift i kyrkomötet. 

Kyrkovalet består  av tre val: Ett lokalt val till kyrkofullmäktige i församlingen eller i pastoratet, det är där all verksamhet för medlemmar och andra bedrivs. Ett regionalt val till stiftsfullmäktige, stiftets uppgift är att ge stöd till församlingarna. Ett nationellt val till kyrkomötet där övergripande frågor hanteras, man kan säga att det är Svenska kyrkans riksdag.

Totalt röstade drygt 19 procent av de röstberättigade i Härnösands stift.