En närbild på ett halssmycke i form av ett kors runt halsen på en leende konfirmand i kåpa
Foto: Magnus Aronsson/IKON

Fler väljer att konfirmera sig i Jämtland

Antalet konfirmander ökar i Härnösands stift, i Jämtlands län. Det visar ny statistik från Svenska kyrkan. – Det är otroligt roligt att arbetet med att få fler att konfirmera sig ger resultat, säger Britt-Marie Frisell, konfirmandkonsulent på Härnösands stift.  

Anledningen till att fler konfirmerar sig antas vara att församlingarna har sett allvaret i de vikande siffrorna. Under hela 2000-talet har de satsat på att förbättra kvaliteten på konfirmandarbetet, bland annat genom att utbilda fler unga konfirmandledare.
– De unga konfirmandledarna är ett komplement till vuxna konfirmandledare i samtal kring livsfrågor. De unga konfirmandledarna är en tydlig rekryteringsbas för nya konfirmander. Om Svenska kyrkan ska vara trovärdig i sitt konfirmandarbete med tonåringar, så behöver vi just tonåringar till vår hjälp, säger Britt-Marie Frisell.  

I Jämtlands län valde 620 ungdomar, eller 55,7  procent av de kyrkotillhöriga 15-åringarna att konfirmera sig förra året. Det är en ökning med tre procentenheter jämfört med året innan.  

I Västernorrlands län sjunker däremot antalet konfirmander. Där konfirmerade under förra året 825 ungdomar, eller 37,9  procent av de 15-åringar som är medlem i Svenska kyrkan.  Det är en minskning med 2,8 procentenheter.
– I Västernorrland bor fler ungdomar i större orter och städer. Här har traditionerna luckrats upp tydligare och här är också utbudet kring en tonårings fritid mycket större, konstaterar Britt-Marie Frisell.  

Samtidigt stannar allt fler konfirmander kvar som unga konfirmandledare efter konfirmandtiden. Förra året deltog 735 ungdomar i utbildning till unga konfirmandledare i Härnösands stift. De unga ledarna ses som en stor tillgång för nya konfirmandgrupper och den församling de är verksamma i.
– För mig är det tydligt; långsiktigt arbete ger resultat, prioriteringar ger resultat, unga konfirmandledare ger resultat, säger Britt-Marie Frisell.    

I hela Sverige konfirmerades cirka 39 procent av de kyrkotillhöriga 15-åringarna under förra året. 

Maria Eddebo Persson
2015-06-14