Fler döper sina barn - glädjande siffror för Härnösands stift

I Härnösands stift har antalet dop ökat det senaste året. Under 2014 döptes 98 barn fler än föregående år. Det är en ökning med 1,9 procent. Det visar ny statistik från Svenska kyrkan.

En av församlingarna som har bidragit till ökningen är Östersunds församling.De har ökat dopfrekvensen med 2,3 procent under det senaste året. Det är en ökning med 43 dop sedan förra året.
– Det är fantastiskt glädjande siffror. Vi har haft vikande siffror när det gäller dop tidigare år, så det är ju bra om vi lyckas vända trenden, säger Börje Viklander, kyrkoherde i Östersunds församling.

Det senaste året har församlingen jobbat aktivt med till exempel drop-in-dop och i samband med dessa har de också bjudit på dopfikat.
– Drop-in-dopen har säkert bidragit till den ökande statistiken. Det är många av de som varit med på dessa dop som uppskattat att vi har ordnat fikat och allt runt i kring, säger Börje Viklander.

En annan trend som kan ha bidragit till fina siffror i statistiken är att allt fler konfirmander döper sig i samband med sin konfirmation.
– Vår konfirmandverksamhet blir större och större vilket är positivt, men fler av dagens konfirmander är odöpta. Det innebär att vi ökar statistiken genom att döpa fler konfirmander, säger Börje Viklander.

Maria Eddebo Persson
2015-03-23

Medlemsstatik 2014 för Härnösands stift

Antal döpta: 2 214 personer, 59,2 procent av alla födda barn år 2014

Antalet avlidna: 3 825 personer

Antal aktiva inträden: 381 personer (över 12 år)

Antal utträden: 2 163 personer

Antal medlemmar: 276 852 personer, 74,9 procent av befolkningen (- 4 031 personer)