Foto: Otto Ratz

Fiskarkapellen - ett kulturarv som har betydelse än i dag

Den 30 september kommer en ny bok om Medelpads och Ångermanlands fiskekapell. Många av dem är uppförda för många hundra år sedan. Men vad betyder kapellen människor idag? Margareta Styf, pensionerad präst har många minnen av kapellet på Lörudden, inte minst som liten flicka när hon fick följa med sin pappa till julottan.

-Ett starkt minne jag har är att vi aldrig fick vara uppe sent på julafton. Pappa gick runt och släckte ljusen och sade att vi måste sova, för vi skulle upp till julottan nästa dag där min pappa var kyrkvärd, säger Margareta Styf och ler.

Margareta Styf berättar att hon är den trettonde generationen som bor på Lörudden i sin familj. Hennes pappa och farfar var yrkesfiskare och att hennes påbrå kommer från Gävlefiskarna som uppförde kapellen från första början är inte en omöjlighet, även om hon inte vet säkert. 
-Kapellet och tron betydde mycket för fiskarna som levde här. I bland kan man känna ångesten i väggarna. Under detta tak har många livsöden passerat revy. Men kapellet användes inte bara till gudstjänster, dop, vigslar och begravningar utan också som möteslokal för hamnlaget där man beslutade om fiskeplatserna och förvaring av redskapen på vintern. 

Lörans kapell används än idag och är ett uppskattat kapell där man gärna döper sina barn och går på gudstjänst.
-Som präst har jag lett många fina gudstjänster i kapellet. 

Filmen är en andakt inspelad i Lörans kapell i juni 2021.