Foto: Åre pastorat

Finstämt när Fjällgårdskvarteret visades upp

Fjällgårdskvarteret på Undersåkers kyrkogård har funnits sedan tidigt 1900-tal men mycket av dess historia hade fallit i glömska. Nu har ny kunskap kommit i dagen och den sista söndagen i augusti avtäcktes en skylt som berättar om gravplatsen där samer från ålderdomshemmet Fjällgård har sin sista vila. 

Det var i samband med arbetet att uppdatera församlingens gravregister som Tina Nilsson, handläggare på kyrkogårdsförvaltningen i Åre pastorat, började undersöka Fjällgårdskvarteret närmare. Så småningom anlitades Jamtli, Jämtlands lokalhistoriska museum, för att inventera de gravvårdar som finns kvar på gravplatsen och söka i olika arkiv efter historiskt material.
– Det har varit ett jättespännande arbete. Det visade sig att området är dubbelt så stort mot vad vi tidigare känt till, berättar Tina Nilsson.

Fjällgård var ett ålderdomshem för samer i Jämtland som uppfördes 1908 av den kristna organisationen Kvinnliga Missionsarbetare (KMA). Några år senare skapades ett särskilt område på Undersåkers kyrkogård för gravsättning av avlidna från ålderdomshemmet och 1916 gjordes den första gravsättningen där.

I dag finns över 50 gravar med koppling till ålderdomshemmet på två nyare områden av kyrkogården, där den äldsta bevarade graven är från 1931. Flera av gravarna, men långt ifrån alla, utmärks av vita träkors med gaveltak. Samma person som ritade ålderdomshemmet skapade också de speciella korsen som användes för Fjällgårds gravar.

Intill Fjällgårdskvarterets minnessten finns nu en informationsskylt som avtäcktes i samband med en andakt sista söndagen i augusti (bilden tagen innan avtäckningen). Foto: Åre pastorat Foto: Åre pastorat

I slutet av augusti hölls en visning av Fjällgårdskvarteret och då avtäcktes en ny informationsskylt under stämningsfulla former. Kyrkoherde Ann-Charlott Hansson Borgström ledde en andakt vid kvarterets minnessten, Tanja Nordfjäll från Vålådalen bidrog med jojk och Anki Solsten, kulturmiljöansvarig på Gaaltije höll tal. Medverkade gjorde också Annica Löfgren, samisk samordnare i Åre kommun och Järpenborna Sylvia Sparrok och Kerstin Roos.
Kajsa Åslin
2020-09-02