Foto: Maria Eddebo Persson

Fem nya präster sänds ut i Guds tjänst i Härnösands stift

Det var många som ville närvara när det bjöds till prästvigning i Härnösands domkyrka i söndags. Biskop Eva Nordung-Byström fick glädjen att viga fem nya präster till tjänst i Svenska kyrkan.

Matz Malm, Katrin Söderlind, Lisa Westman, Linda Åleberg och Kajsa Österling tog sin examen i domkapitlet på lördagen och på söndagens gudstjänst avlade de sina prästlöften och välsignades. Det var pirrigt för prästkandidaterna, kanske lite extra pirrigt eftersom filmades intensivt av dokumentärfilmare när biskopen gav dem uppdraget att arbeta i kyrkan.
– Åt er, ska nu anförtros uppdraget att vara präst. Möt era medmänniskor med varsamhet och aktning. Sök Guds viljas väg tillsammans med dem och sträva efter att låta tro, lära och liv bli ett, säger biskopen.

Under gudstjänsten predikade biskopen över söndagens tema ”kallelsen till Guds rike” och evangelietexten som handlar om tullindrivaren Levi som betraktades som landsförrädare eftersom han tjänstgjorde för det romerska riket. Hans möte med Jesus förändrade hans liv totalt och han har senare tillskrivits författarskapet till Matteusevangeliet. 
– Så varför umgås Jesus med sådana som också vi skulle tagit avstånd ifrån och hur kopplar vi ihop det med denna söndags tema ”Kallelsen till Guds rike?” För att finna svaret på den frågan behöver vi stanna upp en stund kring begreppet Guds rike, ett begrepp många av oss associerar till en värld bortom döden. Guds rike, eller himmelriket, är ett nyckelbegrepp i Jesu undervisning som inte beskriver en plats utan ett tillstånd. Guds rike är där Guds vilja blir förverkligat och Guds väsen får råda. Enkelt uttryckt är Guds rike där Gud är. Pärleporten är inget som endast väntar långt borta i en annan dimension. Pärleporten, Guds rike, finns också här och nu i vår närhet, ja, i våra liv, säger biskop Eva Nordung-Byström och fortsätter: 

– Ett av kyrkans viktigaste uppdrag är därför att räcka kallelsen till Guds rike till alla och ge rum, tid och plats för varje sökande och längtande människa att våga säga ja till den. Därför är det också folkkyrkans uppdrag att räcka evangeliet, det glada budskapet om denna villkorslösa nåd till alla. Och folkkyrkan, det är inte några andra, eller bara prästerna. Kyrkan det är vi tillsammans. Alla döpta är, enligt vår tro, vigda till tjänst i kyrkan. Det finns en plats, en uppgift för, och en mening med oss alla i Guds rike, i kyrkans gemenskap och i det liv och den tid vi fått. Levi sa ja till kallelsen och blev så småningom evangelisten Matteus. Tack vare honom fick vi ett evangelium som genom seklernas brus fortfarande räcks åt oss och åt alla folk. Och nu, i vår tid är det du och jag som liksom Levi är kallade till tjänst i Guds rike, till att ta emot och ge vidare det evangelium, det glada budskap som säger: Allt är nåd.

Ett av kyrkans viktigaste uppdrag är därför att räcka kallelsen till Guds rike till alla och ge rum, tid och plats för varje sökande och längtande människa att våga säga ja till den.

Biskop Eva Nordung Byström

Biskop Eva avslutar sin predikan under vigningsgudstjänsten med att vända sig direkt till vigningskandidaterna och ge dem några ord på vägen i sitt nya yrke som församlingspräst: 
– Mötet mellan Jesus och Levi är en fin förebild för det uppdrag ni nu vigs till.  Ni skall på samma sätt som Jesus, mitt i vårt samhälles brusande liv och i kontrast till människors värderingar och åsikter om sig själva och andra, sprida evangeliet om nåden som räcker till alla. Ja mitt i vår värld ska ni leva Gudsrikets vision genom att se och bekräfta Guds närvaro i varje människa ni möter.

Ja, var stolta i Herren över er kallelse och ert uppdrag och därför också över kyrkan och kyrkans kallelse och uppdrag. Var präster i Guds rike med ödmjukhet och kärlek och lev dagligen i Guds rättfärdighet, helighet och frihet, inte i er egen! Så gå med stolthet och glädje ut i tjänst för Guds rike. Gå med Gud och räck nåden och evangeliet till de människor Gud sänder i er väg, mitt i vår värld här i vår tid. För vår tid är också Guds tid. Nu är Guds tid.

De nyvigda prästerna lämnade domkyrkan tillsammans med biskopen, äldre kollegor och domprost Kent Nordin i en procession ut i det vackra sommarvädret. Från och med nu börjar jobbet på allvar i församlingar i Jämtland och Västernorrland.

Maria Eddebo Persson
2023-06-18

Läs hela biskopens predikan här

Bildtext: Övre raden från vänster Lisa Westman, domprost Kent Nordin, biskop Eva Nordung-Byström, Matz Malm.
Nedre raden från vänster Linda Åleberg, Kajsa Österling och Katrin Söderlind.

Foto: Maria Eddebo Persson

Fem nya präster vigs på söndag

På söndag 18 juni välkomnas fem nyexaminerade präster till tjänst i Västernorrland och Jämtland. De ger sina vigningslöften under en stämningsfull gudstjänst i Härnösands domkyrka. Gudstjänsten följs av ett filmteam som gör en dokumentär om Svenska kyrkans prästutbildning. Som alltid direktsänds söndagsgudstjänsten i domkyrkan på Härnösands pastorats hemsida.