Foto: Håkan Nordlöf

Fem nya medarbetare till Härnösands stift

I söndags vigdes två präster och tre diakoner till tjänst i Svenska kyrkan vid en gudstjänst i Härnösands domkyrka som leddes av biskop Eva Nordung Byström. Högtiden präglades av innerlighet och värme.

Evelina Gilberg och Daniel Gilberg vigdes till präst och Tina Almqvist Hilli, Inger Andersson och Susanne Kallin vigdes till diakon. På lördagen tog de sin examen i domkapitlet och på söndagen avlade sina präst- och diakonlöften, välsignades och blev påklädda sina vigningssymboler: stolorna (bandet över axlarna) samt mässhaken för prästerna och stola och diakonemblem för diakonerna. De var gripna av stundens allvar när biskop Eva Nordung Byström gav dem uppdraget att jobba i kyrkan. 
– Åt er, ska nu anförtros uppdraget att vara präst eller diakon. Möt era medmänniskor med varsamhet och aktning. Sök Guds viljas väg tillsammans med dem och sträva efter att låta tro, lära och liv bli ett, sade biskopen.

De ska nu börja arbeta i var sin församling i Västernorrland och Jämtland. De har en bred livs- och yrkeserfarenhet att luta sig mot. Läs mer om det i faktarutan nedan.

Under gudstjänsten predikade biskop Eva Nordung Byström över en text i Johannes evangeliet som handlar om Lasaros uppståndelse och Martas tro på Jesus fast hennes bror dött.   
– Vår tro lär oss mycket om både döden och livet, men inget av detta kan rent vetenskapligt, empiriskt, bevisas. Vi är hänvisade till att tro och tron kan aldrig grunda sig på vetenskapliga bevis. Men den finns där och vi människor bärs av längtan efter den. Kärnan i vår tro: Guds kärlek till hela skapelsen, uppenbarad i Jesus Kristus och vårt uppdrag att leva i den kärleken måste alltid göras levande på nytt i varje ny tid. För Gud är inte bara något som fanns då för länge sedan, en verklighet bara för forna tiders människor. Nej Gud är en verklighet också här och nu.

Biskop Eva avslutar sin predikan under vigningsgudstjänsten med att vända sig direkt till vigningskandidaterna: 
– Så våga tjäna och verka i den tillit och trotsiga tro som Marta visat oss i dag. Vila i och lev med försoningens herre, Jesus Kristus, ty hos ingen annan finns frälsningen. Och gå med glädje, gå med stolthet, gå med frimodighet ut i tjänst i vår Svenska kyrka som diakoner och präster. Gå ut och sprid med ord och handling det glada budskapet om försoningen, tilliten och det trotsiga hoppet. Gör detta i vår kyrka, i vårt samhälle, i vår tid. För vår tid är också Guds tid. Ja, nu är Guds tid!
Gud välsigne er och ert uppdrag, säger biskop Eva Nordung Byström. 

De två nya prästerna och tre nya diakonerna lämnade domkyrkan tillsammans med biskopen, äldre kollegor, domprost Kent Nordin och stiftets förra biskop Tuulikki Koivunen Bylund i en vacker procession. Från och med nu börjar jobbet på allvar.

Läs hela biskopens predikan här.

Maria Eddebo Persson 
2017-06-12

 

 

Här är de nya medarbetarna

Tina Almqvist Hilli, 42 år. Tina är socionom och har tidigare bland annat arbetat som kurator på Ungdomsmottagningen i Örnsköldsvik. Hon är också sångerska och låtskrivare. Hon börjar nu arbeta som diakon i Gideå-Trehörningsjö församling.

 

Inger Andersson, 53 år. Inger som är uppväxt i Västmanland har bott i Östersund de senaste 25 åren. Hon är utbildad arbetsterapeut och har arbetat med rehabilitering inom hälso- och sjukvården i Jämtland. Inger tycker om att vistas i naturen och vandra gärna i fjällen. Sitt första år som diakon gör hon i Brunflo, Lockne, Marieby och Näs pastorat.

 

Susanne Kallin, 38 år. Susanne är utbildad socionom med inriktning socialpedagogik. Hon har bland annat arbetat som familj- och ungdomsbehandlare i Örnsköldsvik. Susanne är uppväxt i Bredbyn, hon tycker om längdskidåkning och att vara ute i naturen. Nu börjar hon arbeta som diakon i Själevads församling.

 

Evelina Gilberg, 28 år. Evelina är uppväxt i Domsjö, Örnsköldsvik. Hon är utbildad frisör och har tidigare arbetat som det. Evelina gillar att måla och vara kreativ på olika sätt och rör sig gärna i skog och mark. Hon gör sitt första år som präst i Rödön, Näskott,  Aspås och Ås pastorat.

 

Daniel Gilberg, 25 år. Daniel är uppväxt utanför Nyhammar i Dalarna och det var kärleken som förde honom till Härnösands stift. Han har tidigare bland annat arbetat som billackerare, lagerarbetare och vikarierat som bildlärare. Han gör sitt första år som präst i Östersunds församling.