Foto: Alex Giacomini /Ikon

Fastigheter och byggnader

I samband med indelningsförändringen behöver man identifiera vilka fastigheter som ägs inom respektive församling/pastorat och att rätt ägare för fastigheterna är registrerade på lagfarten i fastighetsregistret.

Man bör därför inventera fastighetsbeståndet, inventarieförteckning, underhållsplaner och investeringsbehov för att nämna några viktiga åtgärder. Lagfarten måste vara registrerad på rätt ägare, då bara den som är lagfaren ägare kan agera för fastigheten, till exempel upplåta avtal om nyttjanderätt eller försäljning av fastigheten. Man behöver också utreda behörighet och firmateckningsrätt avseende fastigheterna eftersom avtal blir ogiltiga om behörighetsgången inte följts.  

Om det i samband med indelningsförändringen innebär att församlingar upphör och bildar ny församling måste den nya enheten ansöka hos inskrivningsmyndigheten om lagfart på fastigheter som ägdes av de gamla församlingarna. När man bildar pastorat kan församlingarna behålla äganderätten eller överlåta äganderätten till pastoratet. Det är viktigt att tydliggöra behörighet-, besluts- och ansvarsfrågorna både vad gäller ägandet och förvaltningen av fastigheterna i den nya enheten. 

Gör gärna en handlingsplan för arbetet med fastigheterna under omställningsåret för den nya enheten. I checklistan finns mer detaljerad vägledning.