Foto: Maria Eddebo Persson

Fåglar och lövträd gynnas vid naturvårdsavverkning

Egendomsförvaltningen i Härnösands stift har i sitt arbete med att främja den biologiska mångfalden gjort en naturvårdande avverkning i Ljustorp. –Tanken är att gynna fågel- och växtlivet och öka antalet lövträd i området samtidigt som en del av volymen tas till vara, säger Jan-Olof Eriksson, skogvaktare på Egendomsförvaltningen i Härnösands stift.

– I det här området fanns det förutsättningar för att bruka marken på det här sättet, säger Jan-Olof Eriksson. 

Till sin hjälp har Egendomsförvaltningen har anlitat skogsentreprenören Jonas Wahlberg som specialiserat sig på avverkning i områden med höga naturvärden. Han har sedan han var liten haft ett stort intresse för skogen och är tredje generationens skogsarbetare. Han har utvecklat egna arbetsmetoder och naturvårdsåtgärder, bland annat en sorts högstubbe där man kapar trädet ganska högt upp, men bara delvis, så att trädet fortfarande hänger ihop. Då kommer trädet dö i en utdragen process som lockar olika arter av fåglar och andra djur att bosätta sig där.
– Jag har funderat på vad man kan göra annorlunda för att minska en negativ påverkan i skogen och då har jag testat göra de här högstubbarna. Jag har bollat idéer med naturvårdspecialister och sedan prövat idéerna i skogen. Kan vi minska den negativa påverkan så ska vi absolut göra det, säger Jonas Wahlberg.

En högstubbe med avbruten stam. Foto: Maria Eddebo Persson

En annan åtgärd som gjorts för att öka naturvärdena i skogen i Ljustorp är att man ”katar” stammen på en del träd. Det vill säga att man tar bort barken längst ner på stammen på trädet. När det blir en skada på trädet, så försöker det läka genom att trycka ut kåda för att förhindra svamp- och insektsangrepp. 
– Det är ett sätt att efterlikna skador träden får vid skogsbränder. Veden blir impregnerad av kådämnen och trädets tillväxt blir försvagad. Det gör att träden blir tätare och får högre kvalitet i framtiden, säger Jonas Wahlberg.

Jonas Wahlberg och hans kollegor har arbetat så mycket som möjligt för att förstärka naturvärdena i Ljustorp genom att skapa underlag som växter och djur lever på. Ett exempel är att de har knuffat omkull ett antal träd innan de kapas av, för att skapa vindfällen som öppnar marken så att mineraljorden ligger bar. Där kan lövträden och tallarna sedan naturligt föryngra av sig.

Egendomsförvaltningen kommer i sin tur att följa utvecklingen av vad som händer i skogen i Ljustorp.
– Vi ska plantera tall i de större luckorna till sommaren, samtidigt som vi hoppas på att självföryngringen av lövträd blir lyckad. Vi följer löpande upp vad som händer i skogen, säger Jan-Olof Eriksson.

Maria Eddebo Persson
2023-11-10