Ett pionjärarbete är färdigt att tas i bruk

Med lite vemod och mycket glädje deltog Irene Dorra och Karin Rensberg Ripa när en ny sydsamisk bibelöversättning överlämnandes vid en jubileumsgudstjänst i Örnsköldsviks kyrka i söndags. Med sydsamiska som modersmål har de haft en viktig roll i översättningsarbetet. – Det känns helt underbart att se boken färdig, säger Karin Rensberg Ripa.

Det har tagit över 15 år att färdigställa Åarjelsaemien bijpeleteksth, boken med sydsamiska bibeltexter. Så är det också den första mer omfattande sydsamiska bibelöversättning som gjorts och en bok som sägs vara den tjockaste som någonsin tryckts på sydsamiska.  Ett pionjärarbete som inte alltid varit enkelt.
– Det här har varit lärorikt även för oss som jobbat med boken. Vi har fått möjlighet att fördjupa oss ordentligt i språket, säger Irene Dorra.

Irene Dorra och Karin Rensberg Ripa, båda från Funäsdalen, har ingått i en mindre grupp som regelbundet samlats för samråd kring texterna.
– Samiska är ett språk som innehåller många termer om natur, väderlek och renskötsel. Vi ville gärna att översättningen skulle spegla det, så läsaren känner igen sig. Sedan ska det ju kännas gott i munnen när man läser också, vara lite poetiskt, säger Karin Rensberg Ripa.

Vid den svensk-samiska gudstjänsten i Örnsköldsviks kyrka, när de sydsamiska bibeltexterna officiellt överlämnades till Svenska kyrkan, medverkade även biskop Eva Nordung Byström.
– Det egna språket bär med sig valörer och känslor djupt förknippade med den egna identiteten, det ger ett annat, mer nära och mer personligt tilltal än andra språk, säger hon.

Sedan ska det ju kännas gott i munnen när man läser också

Karin Rensberg Ripa

En annan sida av översättningen är att bibeltexterna kan bidra till att det sydsamiska språket bevaras och utvecklas. Det sydsamiska språket är, enligt FN-organet UNESCO, klassat som ett hotat språk.
– Därför är det extra glädjande att vi fått den här översättningen. Jag hoppas att den ska komma till användning i alla våra församlingar med sydsamisk befolkning, menar Eva Nordung Byström.

Bibeltexterna väntas bli stilbildande och komma att användas i studiesyfte. Men framför allt ger de förutsättningar för ett levande sydsamiskt kyrkoliv. Och det kommer en fortsättning.
– I nästa etapp ska Johannesevangeliet översättas till sydsamiska, säger Mikael Winninge, översättningsdirektor på Svenska Bibelsällskapet, som också berättar att i augusti i år kommer Bibeln att ges ut i sin helhet på nordsamiska.

Det fanns flera skäl att fira i Örnsköldsvik i söndags. Den svensk-samiska gudstjänsten, som är ett samarbete med sameföreningen Orrestaare saemien sibrie, firade tioårsjubileum. Samtidigt uppmärksammades även att Örnsköldsviks kommun precis utnämnts till samiskt förvaltningsområde.

2019-02-11
Kajsa Åslin

 

Fakta/Sydsamiska bibeltexter

Boken Åarjelsaemien bijpeleteksth innehåller alla kyrkoårets texter - både den svenska och norska kyrkans - plus hela Markusevangeliet. Bibeltexterna har översatts genom ett samarbete mellan Svenska kyrkan, Den norske kirke och bibelsällskapen i de båda länderna.

I översättningsarbetet har följande personer deltagit: Elsa Andersson, Bierna Leine Bientie, Irene Dorra, Lajla Mattsson Magga, Sigbritt Persson, Karin Rensberg Ripa. Inledningsvis deltog även Sakka Nejne i arbetet. I den avslutande fasen har professor Ole Henrik Magga fungerat som huvudkonsulent.

Boken Åarjelsaemien bijpeleteksth finns att beställa från Svenska Bibelsällskapet: Bibelbutiken