Foto: Pixabay

Ett hedersuppdrag

Under en mandatperiod finns du som förtroendevald nu i ”ett arbetslag”, i ett kyrkoråd eller fullmäktige. Du är medarbetare i ett gudomligt uppdrag som handlar om att bära Guds ärende vidare på den plats där du just nu finns.

Församlingen har lokalt självstyre men är samtidigt en del av ett stift och Svenska kyrkan som trossamfund. Delaktigheten i de döptas och troendes allmänna prästadöme förenar alla i församlingen, vigda och icke vigda. Alla har tillsammans ansvaret för att församlingens grundläggande uppdrag blir utfört.
(Ur kyrkoordningen, andra avdelningens inledningstext: Församlingarna)