Ensamheten störst bland unga

Den ofrivilliga ensamheten breder ut sig i Sverige. Störst är känslan av ensamhet bland unga, där var fjärde känner sig ofrivilligt ensam, en ökning med 9 procentenheter mellan 2015 och 2019 enligt analysföretaget Ungdomsbarometern. I samband med suicidpreventiva dagen på söndag den 10 september vill Härnösands stift lyfta Svenska kyrkans själavård lite extra.

Ensamhet påverkar oss inte bara psykiskt i form av lägre självförtroende, sämre självkänsla och depression, det ökar även risken att drabbas av Alzheimers och hjärt- och kärlsjukdomar. Ensamheten är ett växande samhällsproblem som behöver brytas. Det handlar inte bara om den traditionella bilden av ensamhet där man inte träffar andra människor utan också om att man känner sig ensam och utanför trots att man kanske tillhör ett sammanhang.
– För en person som brottas med livets mening kan en medmänniska betyda enormt mycket. Genom att våga fråga hur människor i vår närhet mår, och att våga lyssna, kan vi skapa styrka hos dem att ta sig igenom svårigheterna, säger Kimmo Kling, en av de två nationella samordnarna för Jourhavande präst.

Svenska kyrkan jobbar dagligen med verksamheter som på olika sätt motverkar ensamhet och stöttar bland mycket annat genom samtalsjouren Jourhavande präst. Varje år kontaktar cirka 100 000 personer Jourhavande präst. Det kan vara tunga samtal men Svenska kyrkans samlade erfarenhet är att de kan komma att handla lika mycket om livet som om döden. Tack vare sådana uppriktiga samtal vågar också många söka annan hjälp.
– När du får tankar om att livet är hopplöst, berätta om dem för någon. Du behöver inte stå ensam i det svåra. Ett samtal till Jourhavande präst kan göra livsavgörande skillnad, fortsätter Kimmo Kling.

Fakta - Suicidpreventiva dagen

Suicidpreventiva dagen har instiftats av Världshälsoorganisationen, WHO, för att uppmärksamma arbetet med att förhindra självmord. 

Läs mer på Internationella Suicidpreventiva dagen 10 september

En manlig präst pratar i mobiltelefon.

Jourhavande präst

Behöver du någon att prata med? Jourhavande präst lyssnar. Du kontaktar Jourhavande präst via telefon, digitalt brev eller chatt.