En sund själ i en sund kropp gör idrotten roligare

Krönika i tidningen Västernorrlands Idrottshistoriska Sällskap, hösten 2022.

Flera idrottsföreningar i vårt land har valt orden En sund själ i en sund kropp som sitt valspråk. Den kända devisen myntades av den romerske författaren och satirikern Juvenalis någon gång kring år 100 e. Kr. Ordspråket som i ursprungligen lyder ”du skall bedja för att få en sund själ i en sund kropp”, har ofta misstolkats som att det bara är den som har en sund kropp som har en sund själ. Men ser man till devisens ursprungliga formulering blir det tydligt att Juvenalis menade att ett rent, moraliskt och helt liv handlar både om att ha en sund själ och en sund kropp och att det verkligen var något att sträva efter.  I vår kultur där vi fortfarande är präglade av både den antika filosofins och naturvetenskapens tendens att särskilja vår fysiska och mentala hälsa och förmåga, är det en viktig påminnelse 

Tack och lov har vi nu allt mer, inte minst inom idrotten, förstått att det inte är så vi ska betrakta oss själva. Kropp och själ hör ihop. Det ena påverkar alltid det andra. Det var också en kunskap som präglade den äldre judiska och kristna filosofin, och som vi kan se spår av i Bibeln. Människan beskrivs där som skapad som en helhet, som en själ och en kropp i ett. 

En sund själ i en sund kropp. Ja det behöver vi verkligen. Att träna, tävla och utöva friskvård endast för att bli betraktad som bra och lyckad är förenat med risker. Tron att endast en vältränad kropp och goda resultat är det som ger oss värde skapar prestationskrav och en värderingsgrund som lätt leder till utbrändhet, som kan få tillvaron att krackelera. 

Devisen En sund själ i en sund kropp är för mig också en påminnelse om att alla vi med olika uppdrag och ansvarsområden i samhället, i mycket högre grad än vi nu gör, måste kroka arm för vårt samhälles och våra medmänniskors bästa.

Biskop Eva Nordung Byström

Vår självbild och syn på människans värde behöver grundas på annat än yta och prestation. Vi behöver lära oss att se att vi är värdefulla som vi är. Att livets mening grundas i att vi är skapade till relationer och ansvarstagande för varandra, samhället och naturen och även för den andliga dimensionen av tillvaron. Det är en utgångspunkt som ger en helt annan och stabilare grund än det som syns på ytan. Med den grunden kan vi också ta hand om våra kroppar för dess egen skull, träna och tävla för att det är kul och givande och inte för att jaga status, värde och mening.

Min erfarenhet är också att den idrottsman och idrottskvinna som utgår från den grunden i sitt idrottsutövande har mycket roligare och ändå – eller just därför – kan uppnå mycket goda resultat. Hur många gånger har vi inte hört idrottsutövare lite förvånat konstatera ett gott resultat med: ”Jag bestämde mig bara för att slappna av och gå ut och ha kul.”

Devisen En sund själ i en sund kropp är för mig också en påminnelse om att alla vi med olika uppdrag och ansvarsområden i samhället, i mycket högre grad än vi nu gör, måste kroka arm för vårt samhälles och våra medmänniskors bästa.

En god erfarenhet av det är alla de fotbollsskolor runt om i landet som, genom ett samarbete mellan fotbollsföreningarna och Svenska kyrkan, bedriver undervisning kring etik och värdegrundsfrågor. Det är en fantastisk möjlighet för oss i Svenska kyrkan att tillsammans med idrotten kunna stötta och uppmuntra de unga att utveckla både en sund själ och en sund kropp. En bättre gåva för deras framtid som unga och som vuxna och därmed också för vårt samhälle kan jag inte tänka mig.

Eva Nordung-Byström, biskop i Härnösands stift