Foto: Kerstin Stickler

En resa i tiden

I Ytterlännäs gamla kyrka möts olika stilepoker i en kyrkoantikvarisk tidsresa. Stenkyrkan är från 1200-talet, valv och kalkmålningar från 1400-talet och kyrkans intakta träinredning från 1700-talet.

Målaren och verkstadsledaren Haaken Gullesson från 1500-talets Hälsingland är en berömdhet vars verk kan ses i kyrkans madonnaskåp, den gåtfulla madonnan med barnet berättar om verkstadens speciella stil.

Redaktörens tips: Passa på att vila under de medeltida valven i sommar, kyrkan är öppen dagligen.

#heligahusihärnösandsstift

Läs om Ytterlännäs gamla kyrka och vad som händer där i sommar, på Kramfors pastorats hemsida