Biskop Hallgren Bengt

En plikttrogen och omsorgsfull biskop har lämnat oss

Den tidigare biskopen i Härnösands stift Bengt Hallgren har avlidit i en ålder av 95 år. Han var vid sin bortgång bosatt i Lund.

Bengt Hallgren prästvigdes 1952 för Växjö stift och disputerade för teologie doktorsgraden 1964. Han  var stiftsadjunkt i Växjö, sekreterare i Svenska kyrkans centralstyrelse, lektor vid lärarhögskolan i Växjö och domprost i Växjö innan han 1983 blev biskop i Härnösands stift. Här verkade han till 1991.

Åren i vårt stift kom att betyda mycket för honom och han talade in i det sista mycket varmt om sin tid hos oss. Bengt Hallgren var plikttrogen och mycket mån om de människor han kom att arbeta med, han fortsatte att hålla kontakten med flera av oss under årens lopp.

Bengt och hans fru Anna-Lisa var gästfria och tog varje år emot många gäster i stiftets fina biskopsgård. De reste också ofta och gärna runt i vårt stora stift och besökte våra många församlingar.

Hans varma tro och kärlek till kyrkan formade hans biskopstid tillsammans med den ordning och reda som präglade den tidens ämbetsmän.

Biskop Eva Nordung Byström

Hans varma tro och kärlek till kyrkan formade hans biskopstid tillsammans med den ordning och reda som präglade den tidens ämbetsmän. Jag minns honom själv som en person med en tydlig skollärarframtoning, kanske präglad av sina år i skolans värld.

Många av de präster som vigdes av Bengt Hallgren vittnar om hans omsorg, både om dem som studenter och som präster. Han hade en förmåga att uppmuntra och stötta som uppskattades.

Bengt Hallgren blev också min prästvigningsbiskop och han fortsatte att ge mig stöd och uppmuntran under årens lopp, inte minst sedan jag fått äran att bli en av hans efterföljare i biskopsämbetet.

In i det sista var han klartänkt och intresserad av kyrkans och samhällets utveckling och hörde sig noga för hur vi hade det i stiftet och om de personer han lärt känna under sina år här.

Jag känner stor tacksamhet för det Bengt Hallgren fått betyda för stiftet och för mig, både under sina år som biskop och som pensionär. Vila i frid Bengt, må Guds eviga ljus lysa för dig.

Eva Nordung Byström,
biskop i Härnösands stift