Organisten Håkan Dahlén sitter vid spelbordet för Tuna kyrkas orgel.
Foto: Kristina Hellberg

En orgelinventerares vardag

Just nu pågår en kulturhistorik inventering av alla kyrkorglar i Härnösands stift. Följ med organisten Håkan Dahlén när han gör ett inventeringsbesök i Tuna kyrka.

– Jag brukar börja med att ställa mig i predikstolen, känna in atmosfären och fotografera orgelfasaden, berättar Håkan Dahlén, en av två organister som just nu åker runt i stiftet för att inventera orgelbeståndet församlingarna. Det här är verkligen ett drömjobb. Att få hitta det specifika för varje orgel. Det är helt enkelt en skönhetsupplevelse, förklarar Håkan.

Den här dagen är det Tuna kyrka och dess orglar som står på Håkans agenda. Förutom att han fyller i ett förutbestämt kontrollformulär fotograferas orgeln in i minsta detalj. Det kommer bli bilder av såväl fasad, spelbord som inne i orgelhuset. Han passar också på att möta kantor Chatrine Bergendahl i Tuna-Attmars församling. Den 8 maj planerar de för en konsert där kyrkorgeln få stå i centrum. "Låt alla stämmor ljuda" heter den. Håkan är ivrig att få använda klockspelet som han precis upptäckt via en knapp på spelbordet.

Syftet med inventeringsprojektet är bland annat att underlätta det framtida underhållet av orglarna. Att öka kunskapen och engagemanget för dem i den lokala församlingen. Det är en kulturhistorisk inventering och inte enbart en kontroll av spelbarheten även om Håkan med sin kompetens testar varje knapp, pedal och tangent på spelbordet och rättar till pipor inne i orgelhuset. Det är inte heller bara de orglar som är i bruk som inventeras.
– På kyrkvindar och i förråd finns många kulturskatter förvarade och ibland kanske bortglömda. Det ryktas om att det finns något här i Tuna-Attmars gömmor, ler Håkan.

Det här är verkligen ett drömjobb. Att få hitta det specifika för varje orgel. Det är helt enkelt en skönhetsupplevelse

Håkan Dahlén

Håkan berättar vidare att han tittar efter hur träet ser ut i luftlådorna, den trälåda i orgelhuset på vilken piporna är uppställda. Han studerar lödningen på piporna, är de handgjorda eller inte. Det kan vara en ledtråd när man försöker åldersbestämma dem. Han håller även utkik efter pipor som drabbats av tennpest. Tennpest innebär att tennet pulveriseras. Det kan uppkomma om kyrkan kallställts en längre tid. Lyckligtvis har han inte sett något sådant vid den här inventeringen.

Orgeln är inte bara ett instrument. Det är ett tidsdokument. Vi får höra samma ljud som de som satt i kyrkbänkarna för över 100 år sedan. Det bästa är att det här är ett kulturarv som mår bra av att användas och med det olika klanger som vi kan åstadkomma så är det även en ovanligt användbart instrument. Det är aldrig fel att använda sig av en kyrkorgel.

2016-04-27
Kristina Hellberg 

Läs mer om projektet på intranätet och i en tidigare artikel.

 

Alla orglar i stiftet ska inventeras

Nu ska alla kyrkorglar i Härnösands stift inventeras. Det är ett stort arbete som kommer att ta flera år. Avsikten är att underlätta underhållet av orglarna och att öka kunskapen och engagemanget för dem.

Två händer sträcks fram. I händerna ligger vita lappar med ord som hopp, glädje, musik, du, påverka, demokrati, begravning, kärlek kyrkogård, tradition.

Artikelarkiv

Att kort beskriva all den verksamhet som sker i församlingarna i Härnösands stift är en omöjlig uppgift. Med hjälp av artikelformatet gör vi därför nedslag i verksamheter, händelser, nyheter och låter medarbetare på olika nivåer få komma fram.