Foto: Thomas Karnestrand

Egendomsförvaltningen söker EU-stöd för att skapa äldre lövskog

Härnösands stifts egendomsförvaltning söker EU-stöd för att öka andelen äldre lövskog i Hällesjö. – Vi gör det för att gynna hackspettar och insekter i allmänhet, men framför allt den tretåiga hackspetten i synnerhet, säger Thomas Karnestrand, biträdande stiftsjägmästare.

Granskogen som börjat växa i området riskerar att ta över och kväva lövskogen, så därför har granen gallrats bort. Egendomsförvaltningen vill också öka andelen död ved av både barr och löv för att gynna djurlivet. Åtgärderna syftar också till ökad produktion av hänglav som är viktigt renbete. 
– I kanten på området finns också en äldre kolbotten som ny huggits fram och markerats, för att kunna bevaras för framtiden, säger Thomas Karnestrand.

En kolbotten är en lämning efter en kolmila. Kolmilan lämnar i allmänhet efter sig ett tydligt spår som varar i många decennier.

Området där avverkningen gjorts är en del av en så kallad lövbränna. En del av området har av skogsstyrelsen klassats som nyckelbiotop. Lövbrännor uppstår då skogsbranden rasar över en fuktigt näringsrik mark. I detta fall också i brant nordsluttning. Den nya skogen som kommer upp efter branden blir då oftast dominerad av björk, sälg, asp och tall. När sedan tiden har sin gång tätnar skogen och lövet dör ut och granen tar över.
– I det här fallet har lövet hållit granen stången i över 130 år men nu börjar granen ta över och då har lövet svårt att föryngra sig, säger Thomas Karnestrand.

Avverkingen Egendomsförvalningen sökt bidrag till finansieras med stöd av Skogens miljövärden och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Maria Eddebo Persson
2022-12-09