Foto: Pixabay

Egendomsförvaltningen får EU-stöd för att gallra bort barrträd

Härnösands stifts egendomsförvaltning har fått eu-stöd för att ge plats åt lövskog på ett område som är 12 hektar stort i närheten av Tuna kyrka i Medelpad. Detta för att främja djur och växter som bara trivs i lövskog.

– Det finns inte så mycket skött lövskog i Sverige nuförtiden eftersom man fram till och med 1970-talet bekämpade lövskog för att kunna odla mer tall och gran, säger Jan-Olof Eriksson, skogvaktare på Härnösands stift

Nu gallrar egendomsförvaltningen bort barrträden på området som är stort som 17 fotbollsplaner för att lövträden, framför allt björk, gråal, asp och sälg ska kunna växa sig stora och starka. Området blir ljust och öppet när granen är borta och bara lövträden står kvar.
– Vi hoppas att det kommer att upplevas som positivt av dem som bor i närheten, skolans elever och de som promenerar eller åker skidor längs spåret som går genom hela det åtgärdade området, säger Jan-Olof Eriksson.

Gallringen av skogen gjordes under vårvintern 2019 och egendomsförvaltningen får 9 000 kronor per hektar i bidrag på grund av de merkostnader det innebär att sköta skogen på det här sättet. Under fem års tid ska skogen skötas och lövträden premieras för att egendomsförvaltningen ska få stödet.

Maria Eddebo Persson
2019-08-29