Foto: Magnus Aronsson

Drygt en miljon i årets fastekampanj

Härnösands stift samlade in 1 064 286 kronor under årets fastekampanj som fokuserade på vad Svenska kyrkans psykosociala arbete betyder för människor som drabbats av katastrof eller konflikt och tvingats fly.

– Vi har samlat in 2 kronor och 83 öre per invånare i stiftet. Det är ett bra resultat, säger Maria Wålsten, internationell sekreterare på Härnösands stift.

Årets kampanj hette ”Att resa sig starkare” och ett exempel på någon som gjort just detta är Hawa. Hon är 26 år och har gått skräddarutbildningen som Svenska kyrkan stöder genom LWF. För några år sedan flydde hon från Blue Nile i Sudan och nu bor hon i flyktinglägret Batil i en hydda bestående av lera och trä som familjen byggt själva. Hawa blev gift som 15-åring. Idag har hon sex barn att försörja, den yngsta bara fem månader gammal. Innan hon gick skräddarutbildningen var hon som de flesta andra i lägret, beroende av FN:s matransoner. Familjen behöver fortfarande dessa, men idag ger pengarna hon tjänar på att sy och sälja kläder ett välkommet tillskott. Nu kan hon köpa det hon behöver som inte ingår i matransonerna. Familjen klarar sig bättre eftersom hon också slipper byta ransonerna mot annat vilket annars är vanligt.
– Vi ville visa vad det är som gör att människor kan gå från att överleva till att leva. Från att få tillgång till det basala, som mat och vatten, till att få kraft till att komma tillbaka till ett normalt liv, säger Maria Wålsten.

Vi ville visa vad det är som gör att människor kan gå från att överleva till att leva.

Maria Wålsten

Svenska kyrkan är en del av den världsvida kyrkan och internationellt arbete är en del av varje församlings uppdrag. I församlingarna finns ofta en internationell grupp som samordnar, planerar och utvecklar det internationella arbetet. I den finns plats både för den som vill göra en liten och tidsbegränsad insats och för den som vill lägga ner mycket tid. Insamlandet av pengar sker genom olika aktiviteter, allt från att skramla med bössor på stan, modevisningar, lotterier och traditionella missionsauktioner till kollekt i kyrkan.
– Jag vill rikta ett stort tack till alla som engagerat sig och skänkt pengar, Maria Wålsten.

Maria Eddebo Persson
2018-04-27