Domkyrka med plats för samiska uttryck

I Härnösands domkyrka har samisk form en fast plats i kyrkorummet. Mariakapellets altare och biskopens kräkla är synliga tecken på att Härnösands stift är en del av Saepmie.

Den som vill uppleva de båda kulturpristagarnas formspråk kan bege sig till Härnösands domkyrka. Där har Anna-Stina Svakkos och Birgitta Ricklunds arbete resulterat i att Mariakapellet har tydlig samisk prägel.

Kapellets altare har ett fast altarbrun, tillverkat av Anna-Stina Svakko, präglat av samiskt symbolspråk och tillverkat av bland annat valkad vadmal och hemgarvat renskinn. Vid ett besök på Västernorrlands länsmuseum, på en liten renostform från Junsele, fann hon förebilden för det solkors som dominerar altarbrunet. I solkorset, vanligt använt i samiskt hantverk, fann Anna-Stina en likhet med liturgiska symboler i gammal kyrkokonst.

Biskopsstaven som har sin fasta plats i domkyrkan är fylld av kopplingar till naturen, kyrkans symboler och den samiska kulturen och symbolvärlden.

I Mariakapellet finns också biskopens kräkla som Birgitta Ricklund tillverkat av björk och al och som invigdes i samband med Staare 2018. Biskopsstaven är rikligt utsmyckad med bland annat vinrankor, marialilja och renhorn. Den berättar om skogen, vattnet och fjällen, den miljö som är Härnösands stift. Det samiska symbolspråket samsas med kristna symboler och anknytningen till kyrkans tradition

Kajsa Åslin