Döden lär oss om livet

Så vackert det är på våra kyrkogårdar under allhelgonahelgen med alla ljus som lyser upp det mörka och kalla. Fladdrande lågor minner om de kära vi bär i våra hjärtan, om en närhet som finns kvar för alltid och om det eviga hopp som bär i sorgen och saknaden.

Jag ser också ljusen som lysande påminnelser om att vi som lever skall vårda och ta vara på livet medan vi har det. Mötet med döden under allhelgonahelgen kan också bli ett ljus som leder oss på livsvägen.

Att finna livet genom att tänka på döden är kanske inte så tilltalande. När vi söker vår väg genom livet vill vi ju tvärtom finna en tillvaro som är så befriad från mörker och död som möjligt. Ju mindre vi tänker på våra svagheter och vår död desto starkare blir vi – det är lätt att tänka så.

Många stora författare och tänkare ser det på ett helt annat sätt. Poeten Stig Johanssons kända devis ”Alla dessa dagar som kom och gick – inte visste jag att det var livet”, kan få mig att dra i handbromsen och ta tag i nuet.

Det var också något som Albert Schweitzer, läkare, musiker, filosof och mottagare av Nobels fredspris, menade när han formulerade följande ord: ”Vi måste alla bli bekanta med döden om vi skall utvecklas till goda människor... När vi är bekanta med döden kan vi ta emot varje vecka, varje dag som en gåva. Det är bara om vi kan ta emot livet på ett sådant sätt – lite i sänder – som det blir verkligt dyrbart för oss.”

Alla behöver nu och då sakta ner farten, stanna upp, tänka till och finna en smalare väg i livet.

Biskop Eva Nordung Byström

Resan genom livet bör inte ske i hög fart på en bred autostrada. En motorväg präglad av ett individualistiskt, materialistiskt och konsumistiskt tankesätt får oss att fly dödens verklighet och de värden som livet här och nu bär med sig. Kanske är detta en insikt som de gångna årets pandemi lärt oss. Jag hoppas det.

Alla behöver nu och då sakta ner farten, stanna upp, tänka till och finna en smalare väg i livet. En väg som var och en själva måste gå i egen takt väl medveten om att den har ett slut.

Vägen som leder till livet är smal, sa en annan stor tänkare. Hela hans liv gick efter devisen ”genom döden till livet”. Han blundade inte för det mörka och svåra, han väjde inte heller undan för döden utan gav oss genom den en tro på att ljuset alltid är starkare än mörkret.

Mötet med döden hjälper oss att både se och leva efter insikten att livet inte är någon självklarhet utan en gåva vi varsamt får ta emot varje ny dag. Också det vill allhelgonahelgens ljus berätta för oss.

Var dag är en sällsam gåva, en skimrande möjlighet
Var dag är en nåd dig given från himlen - besinna det!
(SvPs 180)

Eva Nordung Byström,
biskop i Härnösands stift