Någon ligger på rygg i gräset. På bilden syns personens händer som vilar korslagda på personens mage. Mellan långfinger och tumme håller personen en lite bukett vitklöver.
Foto: Gustaf Hellsing/IKON

Ditt och gräsets hemliga kärleksliv

Läs biskop Eva Nordung Byströms sommarbetraktelse om det hemliga kärlekslivet som vi alla är en del av.

Hur ser din sommar ut? Har du hittat en skön plats för din hängmatta eller är dagarna fyllda av aktiviteter? Har du huset fullt eller är du ensam? Hör du till dem som måste jobba eller har du ingenting alls att göra? Hur det än är denna sommar så tror jag att för de flesta av oss så ger solen, värmen och grönskan ny livsenergi. Värmen får oss att slappna av och vi söker oss mer utomhus. Inget krångel med vinterkläder och snöskottning. Ingen kyla och inget regn- och ruskväder som får oss att trycka inomhus. Nej, dörrar och fönster öppna. Fågelsången hörs även om vi sökt svalka inomhus. Människor rör sig ute, både dag- och kvällstid. Vi kommer närmare naturen på sommaren och vi verkar trivas med det.

När vi ger oss tid att vistas i den tror jag att själen hämtar kraft just därför att den vet att vi är den del av naturen, av skapelsen. Något som vi lätt glömmer bort i vår stressade, tekniska och moderna värld. Ja, själen vet instinktivt att vår livspuls borde vara den samma som naturens. Att vår tilltro till livet och vår syn på livets mening hellre skall bygga på detta än på den konstgjorda värld vi skapat åt oss. 

Har du tänkt på att det inte är pengarna, prylarna, de rätta sociala sammanhangen och storköpen, utan naturen som får dig att överleva? Att naturen faktiskt också kan få hjälp och kraft från dig? När du ligger och dåsar i din hängmatta, känner blommornas doft och hör humlornas surr så sker livets under både i dig och runtomkring dig. När du andas frigörs koldioxid ur dig. Koldioxiden söker sig till ett grässtrå på sommarängen. När grässtrået suger upp vatten ur marken och får ljus från solen så startar den livsprocess som kallas för fotosyntesen. Fotosyntesen gör att kolatomerna från din utandningsluft infogas i gräsets proteiner. Och sedan andas gräset syre tillbaka på dig så att du kan fortsätta att andas och tillföra gräset koldioxid. Så småningom blir gräset mat till en kossa. Kolatomen från din utandningsluft slinker med i processen genom kons fyra magar och vidare till hennes juver och blir till mjölken som du köper på affären och äter till dina jordgubbar några dagar senare. Livets cirkel är sluten! Biologen Stefan Edman som skriver om detta sammanhang i sin bok ”Jord att älska” sammanfattar hela detta kretslopp så här: ”Ditt och gräsets hemliga kärleksliv, där en bit av dig blir gräs och gräset människa. Ett av naturens många, sinnrika kretslopp, där kol, kväve, syre och de andra grundämnena drivs runt av solen.” 

Ditt och gräsets hemliga kärleksliv, där en bit av dig blir gräs och gräset människa. Ett av naturens många, sinnrika kretslopp, där kol, kväve, syre och de andra grundämnena drivs runt av solen.

Stefan Edman ur "Jord att älska"

Tänk, det finns ett hemligt kärleksliv i tillvaron som vi är en del av! Här handlar det inte om att åka med högsta hastigheten i nyaste sportbilen på autobahn, att ha varit på den mest populära semesterorten, fått vackraste solbrännan eller att ha vunnit pengar i något lotteri. Här handlar det om förutsättningen för din överlevnad. Ja, här handlar det om själva Livet. Det fantastiska under som vi kallar Livet, en företeelse som vetenskapen ännu inte knäckt koden till. En Gudagiven gåva som kärleksfullt pulserar i sin egen takt i oss och i hela tillvaron. En Livspuls som vi måste vara rädd om. Den får inte stressas upp eller göras om till något tekniskt och konstgjort för då riskerar den att förstöras och sluta fungera.

Så andas långsamt in och andas sedan ut, ett andetag i taget, och känn att du är en del i ett stort sammanhang, en kärlekshistoria som är evig, ja ett kärleksliv som du är skapad till att dela och leva i.

Guds kärlek är som stranden och som gräset, är vind och vidd och ett oändligt hem…. (psalm 289 i psalmboken)

Eva Nordung Byström
biskop i Svenska kyrkan Härnösands stift

 

En ung flicka med stråhatt ligger och blundar och njuter av solen. I munnen har hon ett grässtrå.
Guds kärlek är som stranden och som gräset, är vind och vidd och ett oändligt hem…. Foto: Pezibear/Pixabay

Biskopen

Biskopen i Härnösands stift heter Eva Nordung-Byström. Biskopen är stiftets högsta andliga och administrativa ledare och har ett särskilt ansvar för präster och diakoner i regionen. Biskopen leder också arbetet i domkapitlet och stiftsstyrelsen. Dessutom har hon uppdrag för hela Svenska kyrkan.

Pennor

Sagt och skrivet

Här ligger ett urval av biskop Evas tal, debattartiklar, betraktelser med mera. Länkar leder oftast till PDF-filer.