Dina rättigheter som registrerad

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter som finns om dig och du kan begära registerutdrag. Om uppgifterna är felaktiga eller ofullständiga kan du begära att de rättas eller tas bort.

Du har även rätt att få information om vilka rättsliga grunder registreringen bygger på, hur länge dina uppgifter sparas, vem som har tillgång till informationen. Du har rätt att få dina uppgifter raderade om det inte finns rättsliga skäl för att de lagras.

Du kan få en sammanställning av alla uppgifter vi har om dig och du kan även invända mot det sätt vi använder dina personuppgifter.

Du har rätt att begära begränsning av användning av vissa av dina personuppgifter, du kan få återkalla ditt samtycke och överklaga till relevant tillsynsmyndighet.

I det fall information som sparats om dig ska behandlas i ett annat syfte än vid insamlingstillfället, har du rätt att informeras om detta.

För att dina rättigheter som registrerad ska kunna tillgodoses måste du kunna styrka din identitet. Det bästa är om du personligen legitimerar dig och lämnar in din begäran skriftligt, det ska tydligt framgår vad det är du vill veta. Eftersom alla inte har möjlighet att komma personligen är det även möjligt att skicka in din begäran skriftligt och då ska ett personbevis alltid bifogas. Det begärda registerutdraget skickas sedan till din folkbokföringsadress inom 30 dagar.

Om du anser att behandlingen av dina personuppgifter inte sker på ett korrekt sätt kan du klaga hos Datainspektionen.