Digitalt stiftsfullmäktige på torsdag

På torsdag 27 maj klockan 12.45 sammanträder stiftsfullmäktige. På grund av pandemin hålls mötet digitalt.

På agendan står främst årsrapport och årsredovisning för Härnösands stift 2020, årsredovisning för prästlönetillgångarna 2020 samt möjlighet att lämna in motioner för besvarande vid nästa sammanträde.

För åhörare finns plats i Församlingsgården i Härnösand med bild och ljud från det digitala sammanträdet.

Stiftsfullmäktige består av 59 ledamöter från tio nomineringsgrupper och olika delar av stiftet.

Sammanträdets handlingar finns på Härnösands stifts hemsida: Protokoll och föredragningslistor