Foto: Maria Eddebo Persson

Det ideella engagemanget växer i Skön

Sköns församling har under några år arbetat strategiskt med att få fler att vilja engagera sig ideellt. I nuläget har de närmare 180 personer som regelbundet arbetar ideellt i församlingen.

– Vi har arbetat med hur vi ska ta emot ideella och få dem att känna sig välkomna, hur vi rekryterar och hur vi organiserar arbetet med ideella. Vi har personal som är anställd för att uppgiftsmatcha och handlägga de ideella. Det tror jag är en nyckelfaktor för att få människor att vilja vara med och vara kvar. Att personer hamnar på rätt platser, säger Andreas Sundström, kyrkoherde i Sköns församling.

Församlingen använder också livsresorna som Härnösands stift anordnar som en inspiration för att vara med som ideell.
­– Vi tycker att livsresorna är bra för alla åldrar. Att få chansen att åka i väg och få nya intryck och lära sig saker, säger Ulrika Larsson, HR-kordinator och den som leder arbetet med ideella i Sköns församling.
Det blir också ett sätt för församlingen att behålla fler av de unga ledarna, även efter att de slutat som unga konfirmandledare.
– Eftersom man måste vara myndig när man åker, så är det flera av de unga ledarna som väljer att jobba kvar som ideella, så att de kan följa med på en livsresa när de blivit 18 år, säger Ulrika Larsson.

En stor anledning att man väljer att engagera sig som ideell är att man söker kontakt med andra, vill ha ett sammanhang och känna sig behövd. Rekryteringen av ideella i Sköns församling har bland annat skett ur verksamhetsgrupper, men också dem som regelbundet går i gudstjänst.
– Vi har helt enkelt sagt att vi märker att de bryr sig om vad vi gör i kyrkan och frågat dem om de vill komma på en träff för ideellt engagemang, utan krav på att de måste engagera sig. Det ska inte kännas som en tung arbetsbörda. Alla kan göra något då och då och det räcker, säger Andreas Sundström.

När man bestämt sig för att bli ideell får man ange vad man är intresserad av att hjälpa till med. Det kan vara allt från servering och baka fikabröd, till att följa med till äldreboenden på besök eller medverka i en gudstjänst.
– Man kanske vill bidra genom att göra något man tycker är roligt, som man är bra på - eller prova något nytt, säger Ulrika Larsson.
Till exempel så har några unga ledare med handledning av en präst, predikat i gudstjänst. Sex av dem tänker nu studera vidare till präst, diakon, församlingspedagog eller musiker.
– Det är viktigt att de ideella känner att de får riktiga och viktiga jobb och att det finns personal som ger rum för de ideella. Det ska inte vara så att man jobbat sin 40-timmarsvecka och sen får komma och städa i församlingsgården efter tacomiddagen. Målet är att få människor att känna sig delaktiga, inte att de ska utföra anställdas arbete, säger Ulrika Larsson.
– Tanken är att vi som anställda inte ska ”producera kyrka” utan att vi ska coacha dem som ”producerar kyrka”. Det är ju vi och församlingsborna som är kyrkan, inte bara vi som jobbar här, säger Andreas Sundström.

Det är viktigt att de ideella känner att de får riktiga och viktiga jobb och att det finns personal som ger rum för de ideella.

Ulrika Larsson, HR-koordinator i Sköns församling

Har det funnits rädslor hos anställda att de ska bli av med jobben för att de ideella utför deras arbetsuppgifter?
– Det har funnits funderingar från anställda, men gör vi inte den här förändringen tappar vi till sist våra arbeten allihop, för då finns det inga kvar som går i kyrkan, säger Andreas Sundström

En positiv följd av att de har så många ideellt engagerade är att gudstjänststatistiken har fördubblats de senaste åren. De som börjat engagera sig i församlingen drar med sina vänner till gudstjänsterna.
– Högmässan är nu vår mest besökta gudstjänst, säger Andreas Sundström och ler.

Fyra gånger per år har församlingen träffar för de ideella där de får lära sig mer om vad församlingen är och det innebär att vara församling.
– Vi är en kristen kyrka och vi är en organisation med en värdegrund. Det behöver man förstå, säger Andras Sundström.
– Vi arbetar också medvetet med att generationerna ska mötas. De unga och gamla ideella samsas om uppdragen. Det är intresset som styr, inte vilken ålder du har, säger Ulrika Larsson.

Vad är det som har lockat så många ideella till er församling?
– Gemenskapen i det vi gör, säger Ulrika Larsson.

Maria Eddebo Persson
2020-03-30