Kollage: Uppståndelsekors där solens strålar bryter igenom. Solgula tussilago tittar upp ur marken.
Foto: Kristina Hellberg/Eva Stenström

Det är påsk på jorden

Har du plockat din första tussilago för i år? Själv har jag just börjat söka med blicken i alla södersluttningar där solen värmer och barmarken syns. Varje år återvänder livet i form av små gula solar som livskraftigt drar sig upp ur iskall svart jord och lyser upp våra vägrenar och diken

Det blir en påminnelse om livet som är starkare än döden och ljuset och värmen som är starkare än mörker och kyla. Det är också vad påskens budskap handlar om.  

Jesus, Guds son, blev en människa som oss, delade våra mänskliga livsvillkor, levde och dog som människa och uppstod ur döden till nytt liv. Han lät mörker och död ge allt, och reste sig sedan ur döden med nytt liv. Som en tussilago ur frusen nattsvart jord.  

Det är när vi firar påsk som vi påminns om det hopp som bär också genom livets svåraste stunder. Det är då vi tillsammans bekänner vår tro på att livet är starkare än döden och att kärleken är den kraft som kan förändra allt. Vi får läsa berättelserna om Skärtorsdagen när Jesus instiftar nattvarden och ber till Gud i Getsemane trädgård – en Gud som inte tar bort det smärtsamma ur hans liv, men sänder en ängel som ger honom kraft att klara av det. Vi får följa med Maria och några av lärjungarna till korset på Golgata på Långfredagen, för att påminnas om att Jesus dog, men också för att vi ska veta att Gud vet vad det innebär att vara människa och känna ångest, smärta och maktlöshet. Och på påskdagen får vi tillsammans med kristna i hela världen instämma i det hopp och den glädje som livsberättelsen ger - ”Kristus är uppstånden! Ja, han är sannerligen uppstånden!”.  

Men påskens budskap gäller inte bara nu. Det gäller året om, alla dagar. På mitt kontor har jag ett uppståndelsekors. Det är ett kors med en utsågad öppning i form av konturerna av den Jesus som inte längre hänger på korset. Det står där alla dagar och talar om för mig att det är öppet mellan himmel och jord, att ljuset och kärleken från det eviga livet kan flöda fritt därigenom och att jag kan ta emot det, varje natt och varje dag.  

Så här års skiner ljuset på skapelsen och ger den liv. Det skiner också in i mitt hjärtas mörkaste skrymslen och låter hoppet spira. Då nynnar jag med psalmens ord: ”Världen som nu föds på nytt pånyttföder glädjen. Här på jorden vandrar nu den uppståndne Herren. Öst och väst och syd och nord, eld och vatten, luft och jord sjunger påskens psalmer. Hör hur fågelropen höjs! Hav och strand sig gläder. Se hur mark och träd tar på sina sommarkläder. Genom tjäle, köld och död tränger solens eld och glöd. Det är påsk på jorden!” (Psalm 517:1-2)

Eva Stenström
stiftsadjunkt för skola/ungdom i Härnösands stift