Foto: Maria Eddebo Persson

Prästen och returmissionären Chris Hendricks har avlidit

Boken ”Se med andra ögon – om missionens ömsesidighet” beskriver ett ömsesidigt lärande mellan det sydafrikanska stiftet Cape Orange och Härnösands stift. Utbytet pågick under flera år på 1990-talet med den sydafrikanske prästen och returmissionären Chris Hendricks. I höst när Chris Hendriks avlidit lyfter Härnösands stift åter fram boken som skildrar utbytet.

Svenska kyrkans mission blev 1976 inbjudna att vara med och bygga upp ungdomsarbetet i Cape Orange-stiftet och Chris Hendricks var en av nyckelpersonerna i denna satsning. Efter ett års utbildning på Lekmannaskolan i Sigtuna blev han ansvarig för ungdomsarbetet i sitt hemstift. Under de följande femton åren växte ett intensivt samarbete fram.

Under första halvan av 1990-talet arbetade Chris Hendricks med projektet Mission i retur där medarbetare från den världsvida kyrkan verkade i församlingar i Svenska kyrkan under några år för skapa möten mellan olika kulturer och ett möte mellan människor med olika tolkning av tron utifrån olika livserfarenheter. Mission i retur är en uppriktig önskan om att vara mottagande part och en medvetenhet om behovet av att lära och nyorientera i Svenska kyrkan. Chris arbetade som returmissionär i Örnsköldsviks församling. 2001 återvände han och arbetade som komminister i Östersunds församling. 

2010 bjöds Chris tillbaka till Härnösand för att under några månader sammanfatta vad som skett under åren. Boken ”Se med andra ögon – om missionens ömsesidighet” beskriver det ömsesidiga lärande som skett och den lyfter fram områden i kyrkans uppdrag som varit och är aktuella i Cape Orange-stiftet och i Härnösands stift. Där aktualiseras sådant som idag kan utgöra innehåll och metod i mission: försoningsarbete, diakoni, idealitet, kulturmöten.

Ett bestående resultat av Chris Hendricks arbete är den fortgående vänstiftsrelationen mellan Härnösands stift och Cape Orange-stiftet. Han byggde upp vänkyrkokontakterna och för allt detta hedrades han av Tony Guldbranzén, biskop i Härnösands stift 2001-2009,  med titeln Prost honoris causa, hedersprost. 

Chris Hendricks avled den 21 september i en ålder av 75 år.