Foto: Magnus Aronsson och Henrik Sendelbach

”Demokratin behöver dig och mig för att överleva”

Med årets valrörelse i startgropen är det viktigt att fundera över den svenska demokratin: friheten att leva som den man är, att tala och röra sig fritt och rätten att påverka hur landet styrs. Den ska inte tas för given, skriver biskop Eva Nordung Byström och jämför med den svenska sommaren.

Även om årets sommar blir svenskt regnig och kall, kan vi välja att ta mot den som en vacker gåva och njuta av det vi får. Sommaren kanske inte blir varmare med den attityden men det hjälper oss att ta till vara på sommaren medan vi har den.

Utifrån den inställningen vill jag ge alla en utmaning som rör en annan företeelse som också borde betraktas som en värdefull gåva. Många tar den för given trots att vi bara haft den i vårt land i knappt 100 år, ja egentligen inte fullt ut förrän de senaste 30 åren.

Det jag tänker på är demokratin. 1921 fick riksdagen för första gången en demokratisk representation då allmän och lika rösträtt för män och kvinnor tillämpades för första gången. Sedan dröjde det till 1937 innan intagna på häkten och anstalter fick rösta, till 1945 innan de som gjort konkurs eller erhöll fattighjälp fick göra det och ända till 1985 innan omyndigförklaringen som hindrat en del medborgare att rösta togs bort.

Den svenska demokratin, friheten att leva som den man är, att tala och röra sig fritt och rätten att påverka hur landet styrs är alltså ingen självklar företeelse i Sveriges historia.

Den svenska demokratin, friheten att leva som den man är, att tala och röra sig fritt och rätten att påverka hur landet styrs är alltså ingen självklar företeelse i Sveriges historia.

Eva Nordung Byström

Demokratin är beroende av att alla tar sina rättigheter på allvar och röstar i höstens val till kommun, landsting och riksdag. Varje nedlagd eller missad röst är också en röst. För även om du inte menat det, blir den nedlagda rösten en röst mot demokratin. Lika lite som någon annan kan ta emot och leva ditt liv, lika lite kan någon annan ta ansvar för att skydda demokratin åt dig. Demokratin behöver dig och mig för att överleva.

På samma sätt som alla är fria att bestämma hur vi vill ta emot sommaren, på samma sätt är alla fria att välja eller välja bort demokratin. Skillnaden i resultatet är tyvärr större. Om vi väljer att sura över en regnig sommar påverkar det inte vår rätt att leva i frihet. Men den som väljer att inte använda sin rösträtt kan vara en av dem som medverkar till att begränsa både sin egen och andras frihet. Det behöver vi fundera mycket över i sommar när den svenska valrörelsen drar igång.

Jag tror att livet och sommaren är en gåva men jag tror också att den gåvans givare kallar oss att tacka för den gåvan genom att gå med i kampen för en kärleksfull och rättvis medmänsklighet.

Du vet väl om att du är värdefull, att du är viktig här och nu … Du passar in i själva skapelsen, det finns en uppgift just för dig.

(Ur psalm 791, SvPs)

Eva Nordung Byström,
biskop i Härnösands stift