Demokrati är ingen självklarhet – inte heller i Sverige

DEBATT | Jag ser med oro och förskräckelse på vad som just nu händer i Afghanistan. Den demokrati och de mänskliga fri- och rättigheter som många med mig tar för självklara i vårt land är minst av allt självklara där. Det får mig att tänka på om vi som bor i Sverige och inte upplevt annat än demokrati och frihet, verkligen förstår att uppskatta och kämpa för att vi även fortsättningsvis skall få ha det så.

Demokratin med allmän och lika rösträtt infördes i Sverige för 100 år sedan. Man kan tycka att det är länge sedan. Men vi har faktiskt ännu levande människor bland oss som föddes på den tiden. Mina mor- och farföräldrar var vuxna och hade börjat bilda familj när Sverige tog steget in i ett demokratiskt styrelseskick. Så, nej, det är inte länge sedan och demokrati är ingen självklarhet.

Vi har i vårt grannskap i Europa under det senaste årtiondet fått följa hur de demokratiska fri- och rättigheterna sakta men säkert monterats ner. I dessa länder har man använt det demokratiska valsystemet för att systematiskt och stegvis, för att inte riskera allt för stora protester, rösta fram begränsningar i invånarnas yttrandefrihet och medbestämmande. Invånarna kan inte längre säga eller skriva vad de vill. Författare, debattörer, oppositionella och granskande journalister hotas av repressalier och riskerar att fängslas. Homosexuella och andra minoriteter förföljs av staten. 

Det skulle kunna hända även oss. Det finns politiska krafter i Sverige som vill begränsa internationella samverkan, som vill dra ner på medias friheter, som vill avstyra dialogen med andra religioner och kulturer, och som vill begränsa våra möjligheter att leva fritt utifrån könstillhörighet, sexuell läggning, kultur och religion. Begränsningar som vi ser i andra länder och som ofta för med sig än fler begränsningar.

För att bevara och skydda den stolta tradition av demokrati och mänskliga rättigheter som vårt samhälle byggts på de gångna 100 åren, så att både vi och våra barn och barnbarn kan fortsätta att leva i trygghet och frihet, behöver vi alla ta vårt ansvar.

Biskop Eva Nordung Byström

För att bevara och skydda den stolta tradition av demokrati och mänskliga rättigheter som vårt samhälle byggts på de gångna 100 åren, så att både vi och våra barn och barnbarn kan fortsätta att leva i trygghet och frihet, behöver vi alla ta vårt ansvar. Vi behöver alla sätta oss in i de olika politiska partiernas bakgrund och program och sedan ta oss till vallokalen när det är dags för riksdagsval nästa år. Rätten att säga sitt i ett demokratiskt val är en grundbult och en vacker plikt för varje samhällsmedborgare som vill värna demokratin och friheten.

Av samma orsak behöver den stora majoriteten av svenska folket som är medlemmar i Svenska kyrkan redan i höst rösta i kyrkovalet. Även i Svenska kyrkan kan demokratin och friheten hotas av ett lågt valdeltagande i kombination med grupper som vill något annat än det som är kyrkans tro och signum: Att vara en plats där vi inte gör skillnad på människor och där även den som är utsatt och marginaliserad har rätt att få stöd och gemenskap.

Så gör din röst hörd i kyrkovalet nu i september. Om Svenska kyrkan ska kunna fortsätta att vara en öppen, fri och demokratisk folkkyrkan där alla, oavsett bakgrund är välkomna så behövs också din röst.

Eva Nordung Byström,
biskop i Härnösands stift