Foto: Johannes Nord

Delegation från stiftet besöker vänstift i Norge

Biskop Eva Nordung-Byström har tillsammans med stiftets fem prostar, pilgrimspräst, biskopens adjunkt samt stiftsdirektor besökt vårt västliga vänstift Nidaros i Norge för deltagande i Olsokfirande, under ett par intensiva dagar i juli.

Biskopen har under många år deltagit som särskilt inbjuden gäst till Trondheim och Nidarosdomen, för att fira åminnelsen av den helige Kung Olavs död den 29 juli i slaget vid Stiklestad år 1030 (Olsok). Som ett led i att fördjupa arbetet med Härnösand som ett pilgrimsstift, deltog denna gång även prostar och en mindre delegation från stiftskansliet. Inte minst för att hämta inspiration om hur arbetet med pilgrimer ser ut i Nidaros stift idag, och få uppleva själva målet för den snart tusenåriga historien av pilgrimsvandrande i vårt närområde.

Firandet av Olsok är en stor nationell begivenhet i Norge, och omgärdas av flera dagars högtidlighållande med kulturella, politiska, religiösa och inte minst festliga inslag runt om i landet, men särskilt i Trondheim och i Stiklestad. Bland annat fick delegationen från Härnösand uppleva en konsert utanför Nidarosdomen med Sondre Justad, en fullsatt midnattsmässa och vaka inför Olsok-mässan i Nidarosdomen, pilgrimsvandringen sista milen in mot Trondheim inför Olsok-dagarnas öppnande samt flera offentliga teologiska och kulturella samtal.

Foto: Johannes Nord

Delegationen fick också tillfälle att möta och fundera tillsammans med norska kollegor runt eventuella fördjupande samarbeten mellan stift och församlingar/pastorat runt pilgrimsarbetet, samt över framtida samverkan inte minst inför tusenårsfirandet 2030 av den helige Olavs död.

Johannes Nord
2023-08-22

BILDTEXT: Biskoparna Herborg Finnset, Nidaros stift, och Eva Nordung-Byström, Härnösands stift, möttes under några dagar i slutet av juli. Foto: Johannes Nord