De vandrar 180 mil för klimatet

I drygt 100 dagar kommer det att gå en pilgrimsvandring från Vadstena till Glasgow. Pilgrim's Walk for Future planerar att vandra drygt 180 mil för klimatet. Målet är klimatmötet COP26 i början av november.

– Vi från Svenska kyrkan är med och bidrar till att lyfta upp klimatfrågan. Jag ser det också som att en vandring är en aktion i sig, säger Annika Spalde, diakon och vandringsledare på pilgrimsvandringen.

Syftet med vandringen är att sätta klimatet främst på agendan. Kraven är att säkerställa klimaträttvisa, hålla den globala klimatuppvärmningen under 1,5 grader, följa Parisavtalet och lyssna till vetenskapen på området.

Dagsetapperna på cirka 20 km och går i ett pilgrimstempo med gott om tid för kroppslig och andlig återhämtning. Det finns hela tiden vandringsledare, andlig ledare samt följebil med, så att vandringen ska bli så bra, innehållsrik och säker som möjligt. I Sverige följer resplanen Birgittaleden som har flera förgreningar och följer många av de historiska lederna som troende tog till Vadstena. Första etapperna går genom Östergötland, sedan vidare genom Småland ner till Malmö. Man går sex dagar och vilar på söndagarna.

Pilgrimsfärden fortsätter från Skåne via Danmark ner till Münster i Tyskland. Där ansluter en polsk-tysk vandringsgrupp och takten ökar till 25 kilometer per dag och inga vilodagar. Färden till fots fortsätter sedan genom Nederländerna, över engelska kanalen med båt och vidare till Glasgow.
– Hela vandringen pågår ju i några månader. Men det finns de som är med och vandrar i ett par veckor. Det kommer också att finnas möjlighet att göra endagsvandringar, säger Annika Spalde.

Annika har förberett sig för vandringen genom att träna med en personlig tränare och gå in skorna ordentligt, men också tänkt in den mentala biten av vandringen.
– Det handlar ju både om en inre och en yttre vandring och hur de hänger ihop. Vi vill att vandringen ska uppmuntra till egen reflektion och att vi som enskilda individer tar egna steg för klimaträttvisa och hållbarhet. Vandringen blir därför både en protest och en inre pilgrimsresa i våra egna liv. En vandring som ger hopp för framtiden, säger Annika Spalde.

Under vandringen kommer gruppen dagligen att göra livesändningar på pilgrimscentrums Youtube-kanal. Allt från dagliga morgon- och kvällsböner till aktiviteter längs vägen som visar på positiva klimatomställningar.
– Det kommer bli ett stort äventyr att vara med på och vi vill dela med oss av den resan, säger Annika Spalde.

Vandringen startar i Vadstena den 18 Juli 2021 och vandrarna beräknas vara framme i Glasgow den 30 oktober 2021.

Svenska kyrkan har beslutat om en färdplan för klimatet. Pilgrim's Walk for Future är en del av denna. Linköpings stift har tillsammans med Växjö- och Lunds stift fått uppdraget att organisera vandringen.

Maria Eddebo Persson
2021-06-21

Vad är COP26?

COP26 är namnet på Förenta nationernas klimatkonferens 2021  och är FN:s 26:e klimatkonferens som är planerad att hållas i Glasgow i Skottland 1–12 november 2021. Konferensen var ursprungligen planerad att hållas i november 2020, men sköts fram ett år på grund av coronaviruspandemin.

På mötet ska världens länder förhandla om hur Parisavtalet ska genomföras, och hur ambitionerna i klimatpolitiken kan höjas. Den återstående frågan om utsläppshandel (artikel 6 i Parisavtalet) i ”regelboken” för Parisavtalet kunde inte lösas på COP25. Istället kommer den att tas upp på COP26.

Anna vandrar för framtiden

Anna Gredander är en av vandrarna på den 180 mil långa vandringen Pilgrims walk for future med målet Glasgow och FN:s klimatmöte. – För mig är vandringen ett sätt att komma hem till mig själv, att möta andra och Gud och dessutom synliggöra klimatfrågan.