Foto: Magnus Aronsson

De prisas för sin insats för kyrkan

Genom projektet Staakebaalka har Birgitta Ricklund och Anna-Stina Svakko synliggjort samisk identitet och mångfald i Svenska kyrkan och bidragit till ökad trygghet och hemkänsla för samer i kyrkorummet. Under kyrkomötet i Uppsala prisades de för sitt arbete som bland annat gjort avtryck i Härnösands domkyrka.

Det var Samiska rådet i Svenska kyrkan som delade ut det samiska kulturpriset och som formulerat motiveringen ovan.

– Vi blir belönade för något som vi med iver och hjärta jobbat med tillsammans, det känns fantastiskt, säger Birgitta Ricklund.

Möttes 2012

Birgitta Ricklund, träkonstnär och möbelsnickare från Västerhus i Själevad och Anna-Stina Svakko, formgivare och sameslöjdmästare från Porjus, möttes första gången 2012. Anna-Stinas mor hade dött och Birgitta fick uppdraget att tillverka kistan till begravningen. Birgitta gjorde den i form av en blå ackja.

Vi är ett kyrkligt folk, vi har vår tro och söker oss till andakt. Stigen till kyrkan är väl upptrampad. Vi vill bygga vidare på den stigen.

Birgitta Ricklund

Mötet kom att bli upptakten för ett gemensamt arbete.
– Vi kände att vi var något på spåren. Men insåg också att vi var steget före, att tiden inte var riktigt mogen då, berättar Birgitta Ricklund.

En väl upptrampad stig

Lösningen blev så småningom arbetet Staakebaalka (en väl upptrampad stig), ett koncept för samtal om samisk identitet och uttryck i kyrkan.
– Vi är ett kyrkligt folk, vi har vår tro och söker oss till andakt. Stigen till kyrkan är väl upptrampad. Vi vill bygga vidare på den stigen, säger Birgitta Ricklund.

– Det handlar om att låta det synas i kyrkan att det finns samer i området. Det betyder så mycket om det så bara är en liten, liten sak, fortsätter hon.

Samtal för förståelse

Birgitta Ricklund och Anna-Stina Svakko har deltagit i olika arrangemang som Tråante och Samiska kyrkodagarna 2017 och Staare 2018, både i Sverige och Norge. Genom ord och bild berättar de om hur samiskt formspråk kan integreras i kyrkliga högtider och miljöer. Nu har de siktet ställt österut, mot den finska delen av Saepmi.
– Vi vill öppna samtal för förståelse. Det handlar om mycket mer än utsmyckning, säger Birgitta Ricklund.

Samiska rådets kulturpris har delats ut sedan 1997 och prissumman är 50 000 kronor. Förra året gick priset till regissören och manusförfattaren Amanda Kernell som hade stor framgång med långfilmen Sameblod.

Kajsa Åslin

Domkyrka med plats för samiska uttryck

I Härnösands domkyrka har samisk form en fast plats i kyrkorummet. Mariakapellets altare och biskopens kräkla är synliga tecken på att Härnösands stift är en del av Saepmie.