Dataskyddsombud

Den övergripande och viktigaste uppgiften för dataskyddsombudet är att övervaka att organisationen följer dataskyddsförordningen. Det innebär bland annat att samla in information om hur organisationen behandlar personuppgifter, kontrollera att organisationen följer bestämmelser och interna styrdokument och att informera och ge råd inom organisationen.

Kontakt dataskyddsombud

Erika Malmberg, inTechrity
072-549 64 34
E-post: dataskyddsombud@intechrity.se